Ask Your Question
1

Lineární algebra do 6. semestru?

asked 2014-09-18 09:34:09 +0100

Hedgexu gravatar image

updated 2014-09-20 21:49:48 +0100

Josef Kokeš gravatar image

Jak moc blbý nápad je odložit si lineární algebru až do 6. semestru? Navazuje na to nějaký předmět?

Proč vlastně chci LIN do 6. semestru? No 4 semestr je už takto dost těžký tak si tam dávat dalšího zabijáka mi přijde jako sebevražda + navíc pokud to vyjde dobře nebudu se to muset učít znovu na státnice.

edit retag flag offensive close delete

Comments

1

Zvážil bych v tom případě přesunutí OSY do čtvrtého semestru, představa BP+OSY+LIN moc lákavá není.

Josef Kokeš ( 2014-09-19 09:22:55 +0100 )edit

... BI-SI1.2, BI-BEZ, BI-OSY, BI-PSI, BI-GRA, BI-SP1 + ještě nějaké nenáročné předměty. Tady se držím doporučeným průchodem.

Hedgexu ( 2014-09-19 12:30:28 +0100 )edit

Sorry, jsem o rok mimo. Ale stejně, pokud se šestý semestr má "zhoršit" o LIN, měl by se na druhé straně o něco "zlehčit" tím, že několik předmětů z něj půjde do předchozích semestrů.

Josef Kokeš ( 2014-09-19 12:42:49 +0100 )edit

6 Answers

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2014-09-18 09:45:00 +0100

Miro Hrončok gravatar image

Já jsem měl lingebru v osmém semestru a vyhovovalo mi to. Zaprvé mi přijde, že se postupně zlepšuje a zlidšťuje, takže čím později, tím lépe. Neznalost látky jsem v jiných předmětech nepocítil. Na státnice jsem se nemusel vše učit znovu. Jdi do toho.

edit flag offensive delete publish link more

Comments

Něco takového jsem přesně chtěl slyšet...díky

Hedgexu ( 2014-09-18 09:46:17 +0100 )edit

Já jsem měla LIN klasicky ve 2. semestru, pokud tam je stále netuším :). Nicméně učit se to poté ke státnicím nebyla žádná legrace, ačkoli s matematikou problémy nemám, tyhle věci ti prostě v hlavě jen tak nezůstanou, narozdíl třeba od ZMA (nebo aspoň u mě to tak bylo :)). Takže také nevidím žádný problém s tím, si to posunout, bude to opravdu úleva při učení na státnice. Jen musíš dopředu počítat s tím, že to bude poměrně velká zátěž.

Eliška Hrubá ( 2014-09-19 18:04:57 +0100 )edit
1

answered 2014-09-19 15:52:59 +0100

Pavel Krejčí gravatar image

1) V šestém semestru se píše BP a dělají státnice - těžko si najdete kupu času na učení LIN na zkoušku. 2) LIN má poměrně malou průchodnost, takže pokud byste to nezvládli, museli byste o rok prodlužovat (ano, jde si to dát dřív, ale většina lidí jde podle doporučeného průchodu)

edit flag offensive delete publish link more

Comments

2

Ano, to je důležitá připomínka: Ke státnicím se přihlašuje někdy na konci května, v té době už je nutné mít všechy předměty splněné - včetně BI-LIN. OP by měl zvážit, jestli je schopen tu zkoušku udělat během dvou týdnů. Někdo to dokáže, ale mnoho lidí ne.

Josef Kokeš ( 2014-09-19 16:06:51 +0100 )edit
1

K bodu 2) - pokud to podruhé nezvládne, stejně ho vyhodí ze školy. Aspoň tak jsem to pochopil.

Miro Hrončok ( 2014-09-20 01:56:11 +0100 )edit
1

answered 2015-02-22 15:27:11 +0100

drozdajka gravatar image

updated 2015-02-22 15:28:13 +0100

A ja dám zase odstrašujúci príklad. Opakoval som LIN v 6. semestri a vyletel som na nej z FITu. Mal som to spolu s BEZ, OSY, PSI, PWT, PRP a počítal som s predlžovaním len kvôli BAP a FIP. Nikdy mi rozšírené znalosti z LIN nechýbali, matice a tie základné veci som vedel z prvého zápisu predmetu. Je to moja blbosť, že som si LIN nedal na celoživotku, nemusel by som teraz zbytočne opakovať ZDM, DBS, PA2, BEZ, z ktorých som mal Ečko. Myslím si, že čím neskoršie si človek LIN zapíše, tým lepšie. Trochu nechápem, prečo je najťažšia matematika na FITe v prvom ročníku. PST bola pre mňa malina (C), ZMA som nemal žiaden problém (D), ZDM v prvom štúdiu za E, MLO dokonca za A. Lenže ja bohužiaľ nie som veľmi na definície, vety a dôkazy, nemám priestorové myslenie, s geometriou, vektormi a spol. som mal problém i na gymnáziu a aj základke. A tiež som dosť utrpel tým, že na prvý zápis to učil FEL a minulý rok len KAM FIT, takže boli zmenené niektoré definície. Pevne verím, že teraz to už dám. Dôkazy a definície som sa začal učiť už teraz, lebo v minulom skúškovom sa mi to všetko poplietlo :-) Snažil som sa povedať moje skúsenosti na základe mojich okolnosti, nech si ostatní, ktorí hľadajú odpoveď na to, či si dať LIN na neskôr sami posúdia, či má môj príbeh niečo spoločné s ich príbehom.

edit flag offensive delete publish link more
0

answered 2014-09-18 13:11:15 +0100

Šimon Hrabec gravatar image

Pokud víš, ze studium zásadně nepodceňuješ, tak by v tom neměl být problém. LIN je jeden z předmětů, který se nejde doučit před zkouškovým, pokud jsi se na to celý semestr nepodíval.

Já jsem si pár předmětů taky proházel, neměl jsem s tím problém.

edit flag offensive delete publish link more

Comments

Tak to je len o šťastí a o danom človeku, či na to má čas a má na to aj hlavu. Rozhodne to nedoporučujem všetkým :D

PeterBocan ( 2014-09-18 20:28:20 +0100 )edit
0

answered 2014-09-18 18:41:25 +0100

relickus gravatar image

Jen aby se do tý doby nezměnila organizace předmětu. T.Kalivoda tušim někdy na začátku prázdnin na FB naznačil, že by se časem LIN mohla rozdělit na 2 semestry.

edit flag offensive delete publish link more

Comments

T. Kalivoda něco takového skutečně naznačoval. Ale čas stále ještě neuzrál a možná nikdy neuzraje. Vše je při starém...

Tomáš Kalvoda ( 2014-09-18 20:03:37 +0100 )edit
1

Rim take nepostavili za den. Vsechno chce svuj cas. Ale treba by slo ustanovit komisi... :-)

Josef Kokeš ( 2014-09-19 09:00:23 +0100 )edit

Komise už byla....

Tomáš Kalvoda ( 2014-09-19 09:16:56 +0100 )edit
-1

answered 2015-02-21 23:10:51 +0100

Jana gravatar image

updated 2015-02-21 23:11:29 +0100

Začínám nyní BI-LIN a vidím, že existuje asynchronie mezi handouty a cvičeními = když jsem si přečetla první handout, byla jsem překvapená, že mi nebude stačit pro řešení prvního cvičení (zlatá BI-ZMA). Také se mi zdá, že některé věci (principy) lze definovat logičtějším způsobem. Jsem to jen já, kdo má pocit, že je třeba vytvořit výuku, která odpovídá této době, která je efektivnější?

edit flag offensive delete publish link more

Comments

Jsem si jistý, že pokud na rozpor mezi handouty a cvičeními upozorníte @Karel Klouda, že se na to podívá a něco s tím udělá. Jen se možná napřed ujistěte, že není problém v něčem jednoduchém, jako např. v tom, že na jedno cvičení připadají dvě přednášky.

"Logičtější způsob definice" je přesně věc, na kterou je dobré se zeptat na přednášce nebo si na to domluvit konzultaci. Může být, že vyučující něco zjevného přehlížejí právě proto, že už to dělají dlouho; vstup od studentů je v tomto nezastupitelný. (Taky může být, že ty definice jsou "zbytečně složité" proto, aby pokrývaly i případy, které zatím neznáte.)

Pokud jde o "době odpovídající a efektivnější výuku", na to asi bude nejlepší, když založíte novou otázku a tam zformulujete svoje náměty a svoje dotazy. V komentářích pod otázkou na to není prostor.

Josef Kokeš ( 2015-02-22 09:56:19 +0100 )edit

"Rozpor" by v materiálech žádný být neměl. V plánu bylo během prvního týdne probrat druhou část látky v 1. Přednášce (tj. 1. slidech/hadnoutech k přednáškám, připomenutí a motivace v $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$). V druhém týdnu se už pojede podle materiálů 1. Cvičení, které vycházejí hlavně z látky 3. Přednášky (slidy/handouty, Lineární prostor, podprostor, obal, závislost a nezávislost), kterážto se už začala probírat, nebo začne právě v 2. týdnu.

"Logičtější způsob definice" zní zábavně, sem s ním. Napište konkrétní příklad, nebo se kdykoliv stavte v TH:A-1426.

Tomáš Kalvoda ( 2015-02-22 10:02:30 +0100 )edit

@Jana Toto sem nepatří, prosím založ novou otázku.

Miro Hrončok ( 2015-02-22 12:21:56 +0100 )edit

T.K., :) jsem začátečník, chcete toho po mě hodně. Možná bych slovo logičtější nahradila slovem didaktičtější. Například R na druhou a R na třetí bych přejmenovala na 2D a 3D, jde mimo mé chápání, proč násobení i sčítání se zde označuje stejně C × C → C a · : C × C → C, chybí mi pěkná ilustrace u definice lineárního obalu pro jeden vektor a dva vektory, dále ilustrace pro standardní bázi - aby bylo patrné, proč dva kolmé vektory e1 a e2 vyplňují R na druhou, lineární obal bych vůbec nezaváděla - používala bych opis "množina všech lineárních kombinací" ..

Jana ( 2015-02-22 20:27:54 +0100 )edit

Chybí mi řešené příklady, jako tomu bylo v ZMA a všude jinde. Ten nesoulad témat přednášek a cvičení studium ztěžuje. Pokud je více zdrojů ke studiu (handouty, cvičení, Olšák a Pytlíček), pak by nebylo špatné již nyní vyvěsit ukázkové testy a zkoušku) ...

Jana ( 2015-02-22 20:28:02 +0100 )edit

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
2 followers

Stats

Asked: 2014-09-18 09:34:09 +0100

Seen: 1,379 times

Last updated: Feb 22 '15