Ask Your Question
1

Lineární algebra

asked 2015-06-24 00:37:34 +0100

this post is marked as community wiki

This post is a wiki. Anyone with karma >75 is welcome to improve it.

updated 2015-06-25 02:07:58 +0100

anonymous user

Anonymous

Navazuji na téma: askfit.cz/question/2398/jak-se-pocita-vektor-posunuti-u-souctu-variet/

Souhlasím s tím, že součet variet a mnoho dalšího nebylo v handoutech dobře vysvětleno. Nejhorší na tom je to, že právě tyto poslední kapitoly BI-LIN (často nešťastně kopírované od prof. Pytlíčka) nešlo nastudovat z Olšákova skripta. Na cvičeních je tendence řešit příklady jednoduché, které všichni většinou umíme sami spočítat.

Vždycky nám říkáte, že máme cvičícímu říct. Jenomže to je dost náročné otravovat cvičícího s takovým kvantem nedostatků ..

Koupil jsem si i mezinárodní učebnici pro VŠ (amazon.com/000-Solved-Problems-Linear-Algebra/dp/0070380236/ref=sr_1_27?s=books&ie=UTF8&qid=1435097738&sr=1-27&keywords=linear+algebra), kde je všechno nakrokované, všechny příklady jsou pochopitelné, neexistuje ani jeden příklad, kde by něco nebylo předtím vysvětlené a tudíž jasné. Problém je, že témat je tam víc, než co bereme, na druhé straně některá témata chybí. Zmiňuji to tu proto, že kdyby někdo chtěl argumentovat tím, že L.A. je náročnější, než ostatní předměty, tak to prostě není pravda. Není hlavně dobře napsaná.

Konkrétní nedostatky vidím tyto:

Handouty: Nevhodně vysvětlované některé věci, teprve až z Olšáka jsem hned pochopil to, v čem jsem se několik minut "motal" v Štampachově handoutu.

Často na stejnou věc je použita jiná proměnná (ano, matematicky to nevadí, ale z hlediska procesu učení je to velice nepříjemné).

Pro legendu a smysl některých vzorců jsem si musel chodit na přednáškové video - hlavně u těch posledních kapitol, které jsem nemohl "kompenzovat" studiem z Olšáka.

Cvičení: Nejsou dostatečně vysvětlené algoritmy výpočtů právě u toho součtu variet a spousty dalších příkladů, které se pak pravidelně objevují v písemkách. Hlavně jde o poslední třetinu příkladů ve cvičeních. Máte tam i chyby ve výsledcích - chodím pak na fóra a ptám se tam, co mám špatně a nakonec mi několik lidí potvrdí, že výsledek v handoutu je špatně.

Jaký je závěr?

Kdyby přednášející napsali stejně formátovanou knihu (skiptum) jako výše zmíněná mezinárodní publikace, určitě by se výrazně zvýšila úspěšnost absolvování tohoto předmětu.

PS: Pokud budou přednášející argumentovat tím, že nechtějí všechno studentům naservírovat, pak vám dám otázku: představte si soutěž v L.A., které se účastní studenti, kteří měli k dispozici nakrokovanou učebnici včetně těžkých příkladů a druhou skupinu by tvořili studenti, kteří museli tápat při studiu a nakonec jim ani čas nedovolil, aby si složitě dohledávali řešení. Hádejte, kdo v té soutěži vyhraje?

edit retag flag offensive close delete

Comments

Škoda toho P.S. - připadá mi nedůstojné používat strawman argument v jinak velmi rozumném příspěvku. Druhá věc je, nejsem si jistý, jestli AskFit je ta správná platforma pro řešení těchto otázek, lepší by asi bylo kontaktovat přímo vyučujícího.

Josef Kokeš ( 2015-06-24 07:43:27 +0100 )edit
1

Ach jo, s tím vektorem posunutí u součtu variet to fakt nemůžete myslet vážně... Tím dost podkopáváte vážnost Vašeho příspěvku ;-). IMHO zrovna toto je v handoutech vysvětleno naprosto jasně. Přijďte mě prosím přesvědčit o opaku do TH:A-1426.

Tomáš Kalvoda ( 2015-06-24 10:54:53 +0100 )edit

PS: případné návrhy a tipy na vylepšení adresujte přímo autorům handoutů. Nevím jestli to tu čtou. Zpětná vazba je vždy dobrá.

Tomáš Kalvoda ( 2015-06-24 10:58:16 +0100 )edit

Ještě poznámka k tomu lehce irelevantnímu PS. Pokud by to byla soutěž v řešení příkladů přesně podle učebnice, pak by mohli možná vyhrát studenti z první skupiny. Pokud by se ale jednalo o opravdové problémy, nad kterými se musí přemýšlet, tak by se vítěz velmi pravděpodobně rekrutoval ze skupiny druhé. No a které z těchto problémů jsou ty "ze života" (ne ovšem kodéra)?...

Daniel Vašata ( 2015-06-24 13:55:00 +0100 )edit

@Josef Kokeš & Daniel Vašata: mé PS není strawman argument. Chtěl jsem říct, že pokud student nebude vědět základy (protože je nepochopí z handoutu), tak si je prostě nemůže vymyslet a tudíž nemůže konkurovat studentovi, který základy zná z dobré učebnice a na základě těch základů se může pouštět do nadstavbových věcí ...a nadstavbového přemýšlení. @Tomáš Kalvoda: s tím součtem variet to myslím vážně, u analýzy mi prošlo, že se učím z handoutů a slajdů, protože byly perfektně provedené. U L.A. mi nechození na přednášky neprošlo.

student ( 2015-06-28 19:24:54 +0100 )edit

2 Answers

Sort by » oldest newest most voted
3

answered 2015-06-24 19:47:43 +0100

Karel Klouda gravatar image

Děkuji za (anonymní) podnět. Kapku mě mrzí, že takovéhle věci slýchám vždy až když někdo neudělá zkoušku. Během semestru se mě skoro nikdo na nic neptá a nic nekritizuje. Každopádně Vás potěším, něco jako skripta psát začnu. Pro příští rok algebru trochu překopu. Teď si chci dát od ní ale nějaký čas pauzu. Chtěl bych ale obsah předmětu a styl výuky se studenty průběžně konzultovat, tak sledujte Facebook či jiné kanály, Vaše připomínky pak ocením. KK

edit flag offensive delete publish link more
1

answered 2015-06-27 14:43:56 +0100

mazanma5 gravatar image

Asi se nevyjádřím úplně k tématu, LIN mám úspěšně za sebou. Každopádně při učení by mi moc pomohlo, pár věcí.

Kdyby se ve výsledcích cvičení vyskytovalo méně chyb. Našel jsem jich opravdu hodně (samozřejmě velká část byly moje chyby). Psát každou nalezenou chybu na nějakou FB skupinu, nebo autorovi do emailu se mi nechtělo. Už proto, že jsem správný výsledek potřeboval hned a ne až za několik hodin či dní. Myslím, že nějaká online "opravenka" třeba na GoogleDocs by chyby dokázala rychle eliminovat.

Dále bych ocenil jednoznačnou identifikaci každého příkladu v rámci každého cvičení. Dotazy na Facebooku nyní začínačí přibližně takto: "[Př.3cv.07 b)] [Cvičení 7] [Příklad 3 za B] [7/3.příklad - b]" v tom se opravdu těžko vyhledává. Jednoznačný identifikátor by vyřešil hledání a vyučující by tak nemuseli každý rok odpovídat na stejné otázky.

Poslední věc, která by mi hlavně v průběhu semestru pohohla - dozvědět se o hromadných konzultacích "Franta počítá". Rozhodně jsem nebyl jediný, kdo o nich nevěděl. Nevím, zda to měli říkat cvičící, každopádně ty dva e-maily za semestr by nikoho nezabily. (Ano, vím, že to bylo napsané na Eduxu, ale ten prostě nikdo moc nečte)

edit flag offensive delete publish link more

Comments

Bod za jednoznačný identifikátor.

Ostatní vidím - z pohledu člověka, který BI-LIN ani neučí, ani nestuduje - problematicky: Jak mají vyučující opravit chyby, když se o nich nedozví, protože "se mi nechtělo" jim o nich říct? GoogleDocs tohle nijak neřeší.

Hromadné konzultace mailem nejsou úplně ideální, osobně se cítím blbě, už když mám obeslat těch 90 lidí, co chodí na moje cvičení, co teprve celý ročník. Zvlášť když je to jenom kvůli těm, kdo EDUX "prostě moc nečtou", tzn. "kašlou na oficiální kanály a vlastní iniciativu a chtějí mít všechno strčené až pod nos".

Josef Kokeš ( 2015-06-27 18:01:06 +0100 )edit

Ono asi dost studentů neví, že je to chyba ve výsledcích, NEpředpokládá, že chyba je v učitelově výpočtu.

student ( 2015-06-28 19:31:34 +0100 )edit

jednoznačný identifikátor jako v analýze ... cvičení 7.1, 7.2 atd...

student ( 2015-06-28 19:32:34 +0100 )edit

Jakmile se o chybě dozvím, tak ji předávám kolegům, nebo přímo opravuji ve zdrojácích, takže příští rok tam těch chyb bude zcela jistě méně.

Dále je potřeba si uvědomit, že celá řada příkladů v LIN nemá naprosto jednoznačné řešení. Lépe řečeno, jakmile se ve výsledku vyskytuje lineární obal nějakého souboru, tak je nekonečně mnoho způsobů jak ho zapsat. To k čemu se dopočítáte dost závisí na tom, jaký postup zvolíte, jak zrovna eliminujete soustavu, atp.

Ještě jinak řečeno, to že máte jiná čísla ve výsledku ještě nutně neznamená, že to máte špatně...

Tomáš Kalvoda ( 2015-06-28 21:40:21 +0100 )edit

Ad chyby: materiál k cvičení vznikl vesměs letos, takže jsme se chybám úplně nevyhnuli. Pro příští léta se pokusím nějak vymyslet (už se to skoro stalo ;)), jak zprovoznit nějaký nightly build studijních materiálů z GITu, kde ty chyby průběžně opravujeme. Minimálně alespoň ten repozitář zveřejníme (musím v něm uklidit a odstranit písemky). Ad jednoznačný identifikátor: good point, nějak to vyřešíme, LaTeX to umožňuje. Dozvědět se o hromadných konzultacích bylo celkem easy: EDUX, Twitter + jsem to říkal na přednášce. Zase pochopte, že mnoha lidem lezou na nervy hromadné maily a dle účasti o tom drtivá většina studentů věděla, tedy by to pro ně byl zbytečný spam.

Karel Klouda ( 2015-06-29 10:26:29 +0100 )edit

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
2 followers

Stats

Asked: 2015-06-24 00:37:34 +0100

Seen: 826 times

Last updated: Jun 27 '15