Ask Your Question

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

posted 2015-02-22 15:27:11 +0100

A ja dám zase odstrašujúci príklad. Opakoval som LIN v 6. semestri a vyletel som na nej z FITu. Mal som to spolu s BEZ, OSY, PSI, PWT, PRP a počítal som s predlžovaním len kvôli BAP a FIP. Nikdy mi rozšírené znalosti z LIN nechýbali, matice a tie základné veci som vedel z prvého zápisu predmetu. Je to moja blbosť, že som si LIN nedal na celoživotku, nemusel by som teraz zbytočne opakovať ZDM, DBS, PA2, BEZ, z ktorých som mal Ečko. Myslím si, že čím neskoršie si človek LIN zapíše, tým lepšie. Trochu nechápem, prečo je najťažšia matematika na FITe v prvom ročníku. PST bola pre mňa malina, ZMA som nemal žiaden problém (D), ZDM v prvom štúdiu za E, MLO dokonca za A. Lenže ja bohužiaľ nie som veľmi na definície, vety a dôkazy, nemám priestorové myslenie, s geometriou, vektormi a spol. som mal problém i na gymnáziu a aj základke. A tiež som dosť utrpel tým, že na prvý zápis to učil FEL a minulý rok len KAM FIT, takže boli zmenené niektoré definície. Pevne verím, že teraz to už dám. Dôkazy a definície som sa začal učiť už teraz, lebo v minulom skúškovom sa mi to všetko poplietlo :-) Snažil som sa povedať moje skúsenosti na základe mojich okolnosti, nech si ostatní, ktorí hľadajú odpoveď na to, či si dať LIN na neskôr sami posúdia, či má môj príbeh niečo spoločné s ich príbehom.

A ja dám zase odstrašujúci príklad. Opakoval som LIN v 6. semestri a vyletel som na nej z FITu. Mal som to spolu s BEZ, OSY, PSI, PWT, PRP a počítal som s predlžovaním len kvôli BAP a FIP. Nikdy mi rozšírené znalosti z LIN nechýbali, matice a tie základné veci som vedel z prvého zápisu predmetu. Je to moja blbosť, že som si LIN nedal na celoživotku, nemusel by som teraz zbytočne opakovať ZDM, DBS, PA2, BEZ, z ktorých som mal Ečko. Myslím si, že čím neskoršie si človek LIN zapíše, tým lepšie. Trochu nechápem, prečo je najťažšia matematika na FITe v prvom ročníku. PST bola pre mňa malina, malina (C), ZMA som nemal žiaden problém (D), ZDM v prvom štúdiu za E, MLO dokonca za A. Lenže ja bohužiaľ nie som veľmi na definície, vety a dôkazy, nemám priestorové myslenie, s geometriou, vektormi a spol. som mal problém i na gymnáziu a aj základke. A tiež som dosť utrpel tým, že na prvý zápis to učil FEL a minulý rok len KAM FIT, takže boli zmenené niektoré definície. Pevne verím, že teraz to už dám. Dôkazy a definície som sa začal učiť už teraz, lebo v minulom skúškovom sa mi to všetko poplietlo :-) Snažil som sa povedať moje skúsenosti na základe mojich okolnosti, nech si ostatní, ktorí hľadajú odpoveď na to, či si dať LIN na neskôr sami posúdia, či má môj príbeh niečo spoločné s ich príbehom.