Ask Your Question
2

Export rozvrhu do Google Calendar

asked 2014-09-16 10:52:07 +0100

Lukas Nagy gravatar image

updated 2014-09-20 21:52:14 +0100

Josef Kokeš gravatar image

Viem, ze bola moznost exportovat rozvrh do Google Calendaru, neviete kde sa to podelo? Na http://kosapi.fit.cvut.cz som nic nenasiel.

edit retag flag offensive close delete

Comments

Jeste minuly semestr jsem pouzival http://tvori.me/fit/rozvrh , alias export z timetable.fit.cvut.cz do google calendaru. Nedavno jsem si chtel vyexportovat data na novy semestr, ale stranky uz bohuzel nefunguji.

pohlondrej ( 2014-09-16 12:06:12 +0100 )edit

3 Answers

Sort by » oldest newest most voted
7

answered 2014-09-16 11:44:36 +0100

Tomáš Kalvoda gravatar image

updated 2014-09-16 11:53:22 +0100

Rozvrhová data bude nově poskytovat aplikace nazývaná Sirius. Služba řeší nejen pravidelný rozvrh ale i různé jednorázové akce, zkoušky, přesuny, rezervace místností atp. Nedávno byla zpřístupněna učitelům, nevím bohužel v jaké fázi je to z pohledu studentů...

Nějaké info můžete dohledat zde: https://rozvoj.fit.cvut.cz/Sirius/WebHome a https://github.com/cvut/sirius

A jak to vzniklo: https://dip.felk.cvut.cz/browse/details.php?f=F8&d=K102&y=2013&a=szolatib&t=bach

edit flag offensive delete publish link more

Comments

1

Fáze přístupu studentů: https://github.com/cvut/sirius/issues/53 (můžete pingat)

Miro Hrončok ( 2014-09-16 12:25:26 +0100 )edit

To je super! Už to mám :) Je to v sync-u, nemusím to robiť rúčo (a sem-tam blbo). Hádam tam budú pribúdať aj eventy z fakulty/univerzity.

PeterBocan ( 2014-09-16 22:19:40 +0100 )edit
1

Aktuálně rozesíláme přístupové URL všem studentům, kteří mají v tomto semestru zapsaný rozvrh, na školní adresy. Rozesílání probíhá v dávkách cca po 500 studentech denně v abecedním pořadí. Pokud se na Vás tedy ještě nedostalo, nezoufejte. A pokud nedostanete odkaz do konce tohoto týdne, dejte nám prosím vědět.

Tibor Szolár ( 2014-09-17 17:03:32 +0100 )edit
1

answered 2014-09-17 23:01:03 +0100

Filip Chalupa gravatar image

Dnes (17. 9. 2014) mi přišel Infomail FIT CVUT s odkazem na můj kalendář/rozvrh v ical.

https://sirius.fit.cvut.cz/api/v1/people/username/events.ical?access_token=token

Studentský kalendář generuje Sirius (https://github.com/cvut/sirius).

edit flag offensive delete publish link more
0

answered 2014-09-16 11:05:15 +0100

Josef Kokeš gravatar image

updated 2014-09-16 11:08:57 +0100

Bývalo to https://kosapi.fit.cvut.cz/api/2/people/nagyluka/student/calendar.ics, ale zdá se, že už to nefunguje :-(

Jinak viz FAQ https://kosapi.fit.cvut.cz/projects/kosapi/wiki/FAQ:

Kam se poděl export iCalendar? Bude i v nové verzi?

V aktuální verzi KOSapi již není. Tato funkcionalita se implementuje v rámci projektu Sirius jako samostatná služba, která řeší i přesuny výuky, sjednocení harmonogramů různých fakult a další potíže spojené s rozvrhováním.

edit flag offensive delete publish link more

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
2 followers

Stats

Asked: 2014-09-16 10:52:07 +0100

Seen: 3,618 times

Last updated: Sep 17 '14