Ask Your Question
0

Jak se pripojit na www_webdev-local

asked 2014-09-25 21:33:46 +0100

United121 gravatar image

updated 2014-10-08 12:05:25 +0100

Miro Hrončok gravatar image

Ahoj, nevite nekdo jak se pripojit na www_webdev-local - kvuli projektu z DBS. Zkousel jsem snad vse ale vubec to nejde.

edit retag flag offensive close delete

5 Answers

Sort by » oldest newest most voted
3

answered 2014-09-25 21:39:23 +0100

Jasmes gravatar image

updated 2014-09-25 21:39:56 +0100

Mne funguje bez problemu:

ssh [email protected]

heslo: pocatecni systemove

edit flag offensive delete publish link more

Comments

Jj i přes putty to jde.

relickus ( 2014-09-25 22:03:50 +0100 )edit
1

answered 2014-09-25 21:42:29 +0100

rainbow gravatar image

https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-DBS/labs/01/start

edit flag offensive delete publish link more
0

answered 2014-10-08 11:52:58 +0100

Michal Valenta gravatar image

updated 2014-10-08 12:15:06 +0100

Miro Hrončok gravatar image

autentizace na webdev se aktuálně sdílí s fray - tedy stejné heslo jako na fray možná se to změní během nejbližších týdnů (dle zpráv od admina), chce to překlopit na autentizaci pomocí hlavního uživatelského hesla - až k tomu dojde, tak to zkusím vytroubit minimálně do všech kanálů kolem BI-DBS jinak pro ssh by standardně měla fungovat autentizace pomocí klíče, máte-li

edit flag offensive delete publish link more

Comments

SSH klíčem na webdev? Na webdev není home. To se změnilo? https://askfit.cz/question/302/ssh-klic-na-webdev/ tady se to řešilo

Miro Hrončok ( 2014-10-08 12:05:19 +0100 )edit

aha, sorry, Miro má prvadu, odvolávám část o ssh klíči

Michal Valenta ( 2014-10-08 12:11:58 +0100 )edit
0

answered 2014-09-25 22:23:19 +0100

Honza Řasa gravatar image

Dneska byl problem dostat se na webdev pres fray co se tyce "primyho" pristupu pres rootem vytvorenej link. Klasicky jde ale pouzit ssh, sftp, sshfs atd. primo na webdev.fit.cvut.cz

edit flag offensive delete publish link more
0

answered 2014-10-08 20:33:33 +0100

PeterBocan gravatar image

Jak je to s linkom na frayi, ktorý ukazuje na webdev (/home/www/webdev/bocanpe1) a s webdevom (ktorý je v adresári /var/www...) ? (Ako v podstate je mi to jedno, len som zvedavý...) pretože z FRAYa nevidím semestrálku...

edit flag offensive delete publish link more

Comments

Pokud vím, tak někdy v LS to ještě fungovalo....nyní je to bohužel jen spíš ku zmatení studentů.

shejby ( 2014-10-08 21:53:14 +0100 )edit

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Stats

Asked: 2014-09-25 21:33:46 +0100

Seen: 1,512 times

Last updated: Oct 08 '14