Ask Your Question
1

Užitečné android aplikace

asked 2014-09-19 16:45:29 +0100

hajnyon1 gravatar image

updated 2014-09-20 21:52:23 +0100

Josef Kokeš gravatar image

Nějaké android aplikace, které by se mohly hodit jak ve škole, tak při pohybu po Praze?

Zatím jsem zkusil jen KOSeek, kam se mi nepodařilo přihlásit a appku Silicon Hill.

edit retag flag offensive close delete

3 Answers

Sort by » oldest newest most voted
4

answered 2014-09-19 17:25:36 +0100

Jan Rubín gravatar image

Nejužitečnější aplikace ze všech, kterou jsem zatím používal, je Menzy ČVUT. https://play.google.com/store/apps/details?id=net.qmsource.android.menzycvut

Hodí se i FIT Checker, ale nějak jsem si zvykl na prohlížeč. Ale rozhodně praktická appka.

Pro pohyb po Praze si stáhni Mapy.cz a celý offline české mapy. Je to včetně podniků, restaurací apod. Pokud máš v mobilu i GPS, tak z hospody vždycky trefíš domů.

edit flag offensive delete publish link more

Comments

FIT checker na mobilu se hodí proto, že člověk nemusí ručně refreshovat a nemusí být na PC. Pro někoho je to možná výhoda, ale já jsem typ člověka co chce mít ty výsledky vždy co nejdřív :D

David Bilík ( 2014-09-21 10:59:16 +0100 )edit
1

answered 2014-09-19 23:25:42 +0100

Vojta Udržal gravatar image

Pokud máš internet, tak pro pohyb po Praze bych doporučil používat Google mapy. Zatím jako jediné do vyhledání spojení zapojují i chůzi pěšky. Někdy se může stát, že máš mnohem lepší (např. přímé) spojení jen 5 minut od zastávky, na které stojíš, ale protože zadáš přesnou zastávku a ne polohu, toto spojení v jiných aplikacích nenajdeš. Bohužel zatím nefunguje na české vlaky.

edit flag offensive delete publish link more
1

answered 2014-09-19 17:13:07 +0100

Zdeněk Kasner gravatar image

Na FITu ještě určitě FIT Checker pro kontrolu bodů na Eduxu a pro pohyb po Praze kombinace Pubtran + Mapy.cz je asi jediný, co potřebuješ. U KOSeeka se ujisti, že máš aktuální verzi, myslím že probíhaly nějaké změny v komunikaci se serverem.

edit flag offensive delete publish link more

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
1 follower

Stats

Asked: 2014-09-19 16:45:29 +0100

Seen: 397 times

Last updated: Sep 19 '14