Ask Your Question
6

Zavírání vláken [closed]

asked 2014-09-27 14:27:11 +0100

updated 2014-09-28 11:06:47 +0100

Miro Hrončok gravatar image

Myslíte (zejména @Miro Hrončok ), že je na místě zavírat vlákna, kam se ještě dá do budoucna něco zajímavého přispět? Napříkad Stravování v dejvicích, nebo Užitečné Android aplikace?

edit retag flag offensive reopen delete

The question has been closed for the following reason "question is not relevant or outdated" by Miro Hrončok
close date 2014-09-28 11:07:13.337097

Comments

Naprosto souhlasím, štve mě to už od začátku. Vůbec nechápu, jakej to má pro kohokoliv přínos zavírat vlákna. Ze seznamu otázek stejně nezmizí, a pro nevyřešený otázky se to dá přepnout na Unanswered. A nemyslim jenom vlákna tohohle typu, třeba na Stack Overflow je poměrně častý, že i když je otázka zodpovězená, třeba i o rok pozdějc se tam objeví nějaký ještě lepší řešení, takže doopravdy nevidim jedinej důvod, proč tomu bránit.

Viktor Chlumský ( 2014-09-27 16:21:50 +0100 )edit
3

Podle mě má smysl uzavírat vlákna, která jsou offtopic, jasně časově ohraničená nebo s trvalou správnou odpovědí (např. https://askfit.cz/question/336/fitackej-git-probehl-rollback/). Ostatní bych nechával otevřená. Proč je Miro zaváírá netuším, žádný smysluplný důvod pro to nevidím. Ale třeba toto vlákno by bylo kandidátem na uzavření, pokud Miro řekne, "no jo vlastně, rozumná vlákna má smysl nechávat otevřená, budu to tak dělat"...

Josef Kokeš ( 2014-09-27 16:39:57 +0100 )edit

Co je tag meta?

Miro Hrončok ( 2014-09-27 22:37:01 +0100 )edit
1

na Stack Overflow se tak označuje [diskuze ohledně Stack Overflow](http://meta.stackoverflow.com/) - tedy mi přijde jako standardnější, než tag `askfit` se stejným účelem

Tomáš Bedřich ( 2014-09-28 00:36:50 +0100 )edit

OK, máme tady jeden tag, je asi blobost dělat stejný jinak pojmenovaný, ne?

Miro Hrončok ( 2014-09-28 11:06:37 +0100 )edit

1 Answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2014-09-27 22:33:55 +0100

Miro Hrončok gravatar image

updated 2014-09-27 22:36:26 +0100

Přišlo mi to tak fajn, ale asi jsem se sekl, pootvírám to.

EDIT: Tadá.

edit flag offensive delete publish link more

Question tools

Follow
1 follower

Stats

Asked: 2014-09-27 14:27:11 +0100

Seen: 322 times

Last updated: Sep 27 '14