Ask Your Question
3

Zahraniční výjezd

asked 2015-10-23 18:25:43 +0100

syvotouf gravatar image

Jsem nyní ve druháku na bakaláři a docela rád bych využil možnosti vyjet studovat do zahraničí. Anglicky umím asi na úrovni C1 a francouzsky asi tak A2/B1. Vzhledem k tomu, že je potřeba vyřizovat přihlášky už rok předem, rád bych se zeptal zkušenějších na postřehy a zkušenosti, abych měl možnost vše zvážit ještě před deadliny přihlášek. Tedy:

  • Vyjet přes Erasmus nebo Bilaterální dohody (MBD)? (Vím že se dá přihlásit na oboje, ale nějaké výrazné výhody/nevýhody by mě zajímaly, kvůli tomu, co preferovat)
  • Vyjet na semestr, nebo na celý rok? (Předpokládám že tak jako tak se v případě výjezdu asi musí prodlužovat studium a vyjetí na 1 semestr dává prostor na to, kdybych musel nějaký předmět případně opakovat, asi bych preferoval ZS kvůli menšímu počtu hardcore předmětů)
  • Jak přísné je uznávání předmětů?
  • O které univerzity stojí za to usilovat?

Pokud byste měli další postřehy, tak je taky klidně napište, myslím že to bude ku prospěchu i ostatním. Díky

edit retag flag offensive close delete

4 Answers

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2015-10-25 19:43:58 +0100

michal.stadler gravatar image

updated 2015-10-26 02:13:12 +0100

Miro Hrončok gravatar image

Erasmus vs. MBD

Z pohledu studenta ani jedno nemá nějakou obecnou výhodu/nevýhodu, která by stála zato vzít v úvahu při rozhodování. Rozdíl je třeba ve financování (asi je ti jedno, jestli dostaneš stýpko od EU nebo od MŠMT) nebo v tom, do jakého kanclu budeš půjdeš odevzdat dokumenty. U MBD je potřeba dát pozor, jaká smlouva je uzavřená s konkrétní školou. Někde dostaneš opravdu luxusní full servis od ubytování, přes jídlo, kulturní vyžití až po cestování (třeba Union College, něco jsme o tom sepsali na http://uc-2014.blogspot.cz/), někde dostaneš "jen" peníze a musíš se o sebe starat sám.

Semestr/rok

Já jsem silný zastánce celého roku, protože za kratší dobu nemáš moc šanci poznat nové prostření opravdu do hloubky a vlastně se pořád chováš tak trochu jako turista. Prodlužovat se nutně nemusí, pokud si zvládneš správně naplánovat předměty, které studuješ. Pokud můžeš, tak bych ti to ale doporučil udělat jako většina lidí, bez stresu, smířen s tím, že si to o rok protáhneš. A ne, není to ztracený rok. Zapisovat si předměty jenom na základě toho, že tě to bude bavit a přitom žít studentský život v jiné kultuře je věc, která tě obohatí na celý život. Navíc se tak dá kompenzovat fakt, že ČVUT totálně rezignuje na nějaké kvalitní horizontální vzdělávání (kurzy mimo tvůj hlavní obor).

Jako volitelné ti Balík uzná prakticky všechno, u ostatních musíš dokládat Sylaby. Pokud jsou kurzy obsahem i náročností podobné, tak to nebude problém uznat.

Které univerzity?

Záleží, jestli chceš víc poznávat kulturu, nebo od rána do večera studovat. Pro první případ si přečti blogy z minulých let (většina škol v Americe, na Taiwanu, Mexiku, Kostarice a mnohých dalších), pro druhý páruj naše smlouvy s http://www.topuniversities.com/ (shodu najdeš i v první desítce ;))

edit flag offensive delete publish link more
1

answered 2015-11-07 13:06:49 +0100

updated 2015-11-07 13:11:54 +0100

Erasmus vs. MBD

Záleží na Tobě, ale mně po zhlédnutí MBD nabídek přišel Erasus jako hrozná nuda. Hlavně pro FIT tam IMHO nic moc zajímavého není.

Vyjet na semestr, nebo na celý rok?

Zcela určitě na celý rok! Po prvním semestru jsem viděl odjíždět spoustu lidí z jiných zemí a věděl jsem, že by mě moc mrzelo odjet taky. Druhý semestr pro mě byl mnohem lepší a intenzivnější. Nenudil jsem se, ba naopak, užíval jsem si mnohem více. Na druhou stranu, snad vždy je možnost vyjet na půl roku a poté prodloužit pobyt na rok. Je to jednodušší než obráceně, tedy vyjet na rok, dostat na to peníze, vše si zařídit a pak po půl roce utéci. Alespoň tak mi to bylo na rektorátu řečeno.

Jak přísné je uznávání předmětů?

Nic jsem si uznávat nenechával. Jel jsem až v druháku na magistru a už jsem víceméně neměl co studovat na domovské univerzitě, zbytek jsem na zahraniční univerzitě nenašel. Přivezl jsem si tedy "jen" kredity. Samozřejmě jsem si ale přivezl mnohem více :)

O které univerzity stojí za to usilovat?

Jak už zmínili kluci, záleží co si od zahraničního výjezdu slibuješ. Záleží jestli se opravdu chceš od rána do večera učit, užívat si, poznat kulturu, naučit/zlepšit si jazyk, atd.

Z mého pohledu

Já byl rok v Kostarice, můžu vřele doporučit, pokud chceš poznat jejich úžasnou přírodu, kulturu a naučit se španělsky (celé studium je ve španělštině, před příjezdem jsem uměl akorát "tres tequilas por favor"). Také ideální na procestování celé Střední Ameriky. Více na mém blogu totojelink:yahoodka.cz/wordpress/category/cestovani/kostarika/page/2/

Pokud umíš trochu francouzsky, jak píšeš, nebál bych se zkusit Kanadu. Jelikož teď bylo ještě otevřené do začátku září další kolo, kde byly 2 Kanadské univerzity se studiem ve francouzštině, tak usuzuji, že je celkem jednoduché se tam dostat (právě kvůli tomu, že studium není v angličtině).

Každopádně si vyhlídni nějakou univerzitu a vždy kontaktuj nějakého Čecha co tam byl a ten Ti o tom poví nejvíce :) Nebo ještě kontaktuj toho zahraňáka, co tu teď studuje na exchange, popř. si ho vezmi jako buddyho totojelink:www.isc.cvut.cz/muj-buddy/ a choď s námi na ISC party :)

Ještě edit: totojelink:yahoodka.cz/wordpress/proc-studovat-v-zahranici/

edit flag offensive delete publish link more
1

answered 2015-10-30 07:34:29 +0100

Ahoj, v současné době studuji v Japonsku na Hosei University. O studiu jsem napsal dva články na http://journal.tomires.eu/ .

Co se týče rozdílů mezi erasmem a MBD, tak se mohou lišit podmínky a výše stipendií a zároveň i počet požadovaných kreditů. Výjezd bych asi doporučoval spíš na rok, pokud to půjde (v případě mé destinace to bohužel nešlo)

Jak psal Miro, s uznáváním předmětů není na FITu na problém. Sám jsem si zapisoval především předměty humanitního rázu (japonština, sociologie, japanologie) a okrajem AI, biz a RoR. Pokud nepojedeš na ryze technickou univerzitu tak rozhodně doporučuju tohoto využít, je to ideální šance jak se dostat ke kvalitním předmětům netechnického zaměření.

Co se poslední otázky týče, tak záleží na tvé motivaci a plně souhlasím s předchozí odpovědí. Určitě doporučuju pročíst http://reports.cvut.cz/ a zajít na study abroad fair (jestli už neproběhl), současně doporučuji účast v buddy/tandem programu ISC. Nedílnou součástí studia v zahraničí je zdokonalování se v jazykových dovednostech (pro Tebe asi spíše FR)

edit flag offensive delete publish link more
1

answered 2015-10-31 17:33:05 +0100

Adam Kučera gravatar image

Jak přísné je uznávání předmětů?

Nebyl problém s uznáním jakéhokoliv informatického předmětu za Volitelný předmět programu informatika. Pokud bys chtěl ale uznat za povinné předměty, tak se sylaby musí dost shodovat. Nicméně o kredity nepřijdeš.

Jaké univerzity

Já byl loni na semestr v Delftu a několik dojmů jsem shrnul v těchto článcích:

edit flag offensive delete publish link more

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
4 followers

Stats

Asked: 2015-10-23 18:25:43 +0100

Seen: 545 times

Last updated: Nov 07 '15