Ask Your Question
2

Dotaz k prijmackam

asked 2015-01-29 11:04:42 +0100

anonymous user

Anonymous

updated 2015-01-29 15:44:13 +0100

anonymous user

Anonymous

Dobry den, chystam se letos na prijmacky na FIT, doporucil by mi nekdo dobry zdroj odkud se ucit? Dekuji za odpoved.

edit retag flag offensive close delete

Comments

Také záleží na tom, jakou formu přijímaček jsi si "vybral". Na FIT se dělají SCIO testy a/nebo přijímačky od fakulty (oboje matematika). Netvrdím, že by to bylo zas tak odlišné, ale určité odlišnosti tam jsou.

Jan Rubín ( 2015-01-29 11:39:16 +0100 )edit

mam na mysli prijmacky od fakulty

volkee ( 2015-01-29 15:41:39 +0100 )edit
2

Pokud mohu doporučit, alespon jednou jdete na SCIO. Je to sice placené, ale uspět není až tak těžké (aspoň mě to tak tenkrát přišlo), pokud to člověk udělá, má jisté přijetí, pokud ne, tuší rámcově, na co se připravit do přijímaček / dalších SCIO

Eso Vašek ( 2015-02-01 23:13:58 +0100 )edit

4 Answers

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2015-02-02 18:34:12 +0100

drozdajka gravatar image

Dnes bol spustený "Přípravný self-teaching kurz matematiky pro přijímací zkoušku". Takže každý záujemca o štúdium na FIT by si mal vo svojom najlepšom záujme prejsť tieto testy: http://fit.cvut.cz/node/2078

edit flag offensive delete publish link more
2

answered 2015-02-02 11:04:08 +0100

Martin Malinov gravatar image

updated 2015-02-02 11:16:37 +0100

Dobrý den. Ono záleží hlavně na vašem přístupu, jakým způsobem se přípravy na přijímačky (/SCIO) zhostíte. Důležité je počítat, počítat a počítat, pak se nemusíte bát, že byste je neudělal, ať už se učíte z jakýchkoliv zdrojů. Jde o středoškolskou matiku, takže můžete využít např. následující weby (také jsem je využíval):

Kombinujte a počítejte, času máte ještě hodně, takže jej doporučuji využít. Další skvělou přípravou jsou soubory příkladů, např. sbírka od Petákové. Propočítejte všechny příklady a nemáte se čeho obávat. :-)

Btw, ještě existuje kniha Matematika. Přijímací zkoušky na ČVUT. Kamarád, který dělal přijímačky na stavebku, si ji kupoval (a přijímačky se mu, bohužel, nepovedly). Její koupě je asi celkem zbytečná, bohatě postačí ostatní materiály, ale je to na vás.

edit flag offensive delete publish link more
1

answered 2015-01-29 11:27:06 +0100

PeterBocan gravatar image

Prejsť si stredoškolskú matiku. To stačí.

"Přípravný self-teaching kurz matematiky pro přijímací zkoušku"

"Pro zájemce o studium připravujeme sadu testů z matematiky, které prověří jejich schopnosti a umožní jim lépe se připravit na přijímací zkoušku. Odkaz na připravené materiály se objeví zde."

viz. http://fit.cvut.cz/zajemci-o-studium/bakalarsky-program/prijimaci-rizeni

edit flag offensive delete publish link more
1

answered 2015-01-30 18:13:23 +0100

hody gravatar image

updated 2015-01-30 18:14:11 +0100

Scio nebo primacky jsou velmi dulezite ale tim to jen zacina... Trenink stredoskolske matematiky je dulezity.

muzete se venovat/navstivit

edit flag offensive delete publish link more

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
1 follower

Stats

Asked: 2015-01-29 11:04:42 +0100

Seen: 675 times

Last updated: Feb 02 '15