Ask Your Question
5

CIPS - otázka

asked 2014-12-13 17:45:10 +0100

relickus gravatar image

Nemáte prosím někdo zkušenosti se studijní / psychologickou poradnou v CIPS? Už delší dobu to na mě dolíhá tak, že uvažuju o jejich návštěvě.. Klidně napište PMko,jestli nechcete psát sem, budu rád za každou odpověď.

Díky

edit retag flag offensive close delete

Comments

PMko tady AFAIK není

Miro Hrončok ( 2014-12-13 18:02:12 +0100 )edit
1

Ale jde tu myslím psát anonymně :-)

Greg ( 2014-12-13 19:34:34 +0100 )edit

Aha, to je teda blbý..

relickus ( 2014-12-14 00:54:14 +0100 )edit

1 Answer

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2014-12-13 23:23:23 +0100

Danoush gravatar image

ak chces vediet viac napis mi na mail [email protected] alebo fb Dana Lormuszova,ale poznam obidve pani psychologicky a mozem obidve odporucit :)

edit flag offensive delete publish link more

Comments

Díky moc, napíšu ti na ten mejl. Muj mail je podobnej jako je hodnota zlatýho řezu, aby sis nemyslela, že to je spam.

relickus ( 2014-12-14 00:55:31 +0100 )edit

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
2 followers

Stats

Asked: 2014-12-13 17:45:10 +0100

Seen: 170 times

Last updated: Dec 13 '14