Ask Your Question
0

BI-VMM s malou iniciativou

asked 2016-11-16 18:14:57 +0100

anonymous user

Anonymous

Má smysl zapsat si předmět BI-VMM i když bych ho neměl v plánu ukončit a kromě chození na přednášky a na cvičení bych nic jiného nedělal?

edit retag flag offensive close delete

Comments

1

Já sám proti tomu v zásadě nic nemám, jsem rád, že tam je někdo se zájmem. Už jsem ale zaslechl, že BI-VMM má pověst těžkého předmětu protože podle ankety je nízká průchodnost. Nikdo se ale už třeba nedívá na to, kolik ve skutečnosti přijde studentů na zkoušku... Tj. s navrhovaným přístupem zcela jistě nebude první ani poslední :-).

Tomáš Kalvoda ( 2016-11-18 20:57:55 +0100 )edit

Děkuji za odpověď. Jsem rád, že Vám to moc nevadí. Myslel jsem si že trochu jo :) A to, že nejsem první koho to napadlo se nedivím, ale myslel jsem, že se studenti rozhodnou pro neukončení většinou až v průběhu semestru. A také jsem si právě moc nebyl jistý, kolik si toho odnesu.

Anonymous ( 2016-11-23 11:21:13 +0100 )edit

1 Answer

Sort by » oldest newest most voted
4

answered 2016-11-17 09:35:02 +0100

Josef Kokeš gravatar image

IMHO:

Získané znalosti vám nikdo nevezme. Takže pokud se chcete podívat na probíranou látku a třeba si z ní něco vzít, co možná někdy uplatníte (nebo si aspoň vzpomenete, že už jste něco, co by vám pomohlo, viděl a jmenovalo se to zhruba tak a tak), tak je to přínos i bez kreditů. Samozřejmě, pokud budete jen chodit na přednášky a cvičení, tak i pokud budete dávat pozor, tak vám to nedá tolik, jako kdybyste i řešil úlohy a probírané postupy si tak za prvé vyzkoušel a za druhé trochu dostal do ruky. Ale ani tak to není ztracený čas.

Na druhou stranu, zvážil bych, jestli má smysl si předmět zapsat. Přednášky i cvičení jsou veřejné, pokud je místo, můžete na ně chodit i bez toho, že byste měl předmět zapsaný (dokonce i bez toho, abyste byl studentem FITu). Zápis vám zajistí to místo, ale 1) to místo by nejspíš bylo k dispozici i bez toho, 2) blokujete kapacitu vyučujícího, který musí počítat s tím, že byste třeba mohl chtít přijít, takže pro vás musí mít připravené úkoly, testy, prostor na konzultace atd., 3) blokujete místo jinému studentovi, který by třeba chtěl předmět studovat vážněji, a 4) zapsané kredity se vám započítávají do limitu kreditů, které si můžete v semestru zapsat, takže si ubíráte možnost zapsat předmět, který byste třeba chtěl dokončit. Kdybyste na předmět chodil neoficiálně, tak žádná z těchto nevýhod není a přínos pro vás je identický.

Jedinou výhodu zápisu bych ve vaší situaci viděl v případě, že vás předmět chytne natolik, že porušíte své předsevzetí "kromě chození na přednášky a na cvičení bych nic jiného nedělal" a pokusíte se předmět dokončit. Sám si zvažte, nakolik je to pravděpodobné.

edit flag offensive delete publish link more

Comments

Děkuji moc za vyčerpávající odpověď s kterou jste si dal evidentně jako vždy dost práce. Probral jste to z tolika úhlů, že by mě všechny jistě nenapadly. Akorát si říkám, že kdyby všichni zvolili strategii nezapsat si předmět a pak na něj chodit, tak by to mohlo vypadat, že je o předmět malý zájem a nemusel by být vypsán. A nebo by pro ty co nejsou zapsaní nemuselo být v učebně místo.

Anonymous ( 2016-11-23 11:27:12 +0100 )edit

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
1 follower

Stats

Asked: 2016-11-16 18:14:57 +0100

Seen: 115 times

Last updated: Nov 17