Ask Your Question
1

Výběr zadání bakalářské práce

asked 2016-09-28 07:49:58 +0100

HonzaM gravatar image

updated 2016-09-28 14:59:35 +0100

Nemůžu to vygooglit ani jsem to za ty 2 roky na FITu nepostřehl, ale rád bych věděl, kde mohu najít volná zadání BP, když se mi nedaří vymyslet vlastní. Díky všem

edit retag flag offensive close delete

1 Answer

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2016-09-28 08:47:39 +0100

Josef Kokeš gravatar image

updated 2016-09-28 17:35:53 +0100

Jděte na portál závěrečných prací, tam klikněte na odkaz závěrečné práce (vlevo nahoře, ne "Systém závěrečné práce" vpravo nahoře) a dostanete se do té části BPM, kde se řeší přihlašování k pracem. Jak přesně to tam vypadá z pozice studenta nevím, to už jsem naštěstí zapomněl, ale já tam vidím sekci "všechna nabízená témata", kde můžu podle různých kritérií vyhledávat. Tam se také dá zarezervovat k nějakému tématu. Doporučuji, abyste radši napsal i mail příslušnému zadavateli - sice se zdá, že teď zrovna upozornění na rezervace chodí spolehlivě, ale nebylo to tak vždycky a nejsem si jistý, jak moc se těm upozorněním dá důvěřovat - mailem navíc nic neztratíte a naopak můžete získat.

image description

OT: Lepší je ale přijít s vlastním tématem. Nemusíte ho vymýšlet celé sám, jde to udělat i tak, že si řeknete, jaký předmět a/nebo vyučující vám byl sympatický, zajdete za učitelem a zeptáte se ho, že vás zaujalo to a to a jestli by neměl nějakou závěrečnou práci, která by se toho týkala.

edit flag offensive delete publish link more

Comments

Já tam bohužel nevidím odkaz závěrečné práce (vlevo nahoře). Pokud kliknu na Váš odkaz, tak po přihlášení dostanu chybu, že nemám práva.

c.markus ( 2016-09-28 15:14:06 +0100 )edit
1

taky tam nemám "Závěrečné práce", ale je to pod "My Diploma Thesis and FSE"...

HonzaM ( 2016-09-28 18:05:10 +0100 )edit

Student by tam myslím měl mít **Moje závěrečná práce a SZZ**, ale nevím.

Miro Hrončok ( 2016-09-29 10:58:36 +0100 )edit

https://bpm.cvut.cz/shibfitredir/teamworks/executeServiceByName?processApp=FIT_DTD&serviceName=Diploma+Theses+and+FSE&snapshot=V02.04.12&zResumable=true Tady ten nádherný odkaz.

Miro Hrončok ( 2016-09-29 10:59:07 +0100 )edit

Nechápu, proč všichni klikají na odkazy a prostě si ty adresy nezapamatují a pak nenapíšou... ;-)

Josef Kokeš ( 2016-09-29 12:30:35 +0100 )edit

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
1 follower

Stats

Asked: 2016-09-28 07:49:58 +0100

Seen: 291 times

Last updated: Sep 28