Ask Your Question

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

posted 2016-09-28 07:49:58 +0100

Výběr zadání bakalářské práce

Nemůžu to vygooglit ani jsem to za ty 2 roky na FITu nepostřehl, ale rád bych věděl, kde mohu najít volná zadání BP, když se mi nedaří vymyslet vlastní. Díky všem

Výběr zadání bakalářské práce

Nemůžu to vygooglit ani jsem to za ty 2 roky na FITu nepostřehl, ale rád bych věděl, kde mohu najít volná zadání BP, když se mi nedaří vymyslet vlastní. Díky všem