Reverse SSH - fray

asked 2015-10-14 15:14:00 +0100

user505 gravatar image

Je reverse SSH na frayi v souladu s podmínkama školy (je to v rámci education)? Zkoušel to někdo a používá to tak? Jde mi o to, že chci vzdáleně přistupovat k Raspberry PI přes SSH ale nemám veřejnou IP.

Řešili jste někdo tento problém třeba pomocí VPN?

edit retag flag offensive close delete

Comments

pokud ti nevadí oklika přes USA, tak můžeš zkusit free rhcloud.com

rindeal ( 2015-10-15 22:02:56 +0100 )edit

Jestli funguje, tak je povolen, předpokládám, že pokud by ho IT oddělení nechtělo povolit, tak by ho zakázalo. Každopádně bych na to moc nespolehal, Fray může být kdykoli restartován nebo odstaven. Problém jsem osobně řešil několikrát buď pomocí VPN nebo ssh tunelu,.

Radomír Polách ( 2015-10-17 17:09:33 +0100 )edit