Ask Your Question
3

Do FITu na kole?

asked 2014-10-16 23:43:43 +0100

Juraj Šedivý gravatar image

updated 2014-10-17 18:22:55 +0100

Už delší dobu přemílám dopravu do školy po vlastní (byť mechanizované) ose - rád bych to zkusil, dokud ještě není smog a permanentní mokro, a do začátku LS tak už měl otestovanou logistickou strategii :)

V podzemním patře FELu jsem viděl pár stojanů, ale i se zámkem si nejsem úplně jistý bezpečností, a taky nevím o tom, že by se někde kolem FIT, FEL & spol. nacházely sprchy. Jako fail-safe uvažuju Julisku, ale ideální by bylo něco bližšího. Nějaké nápady, zkušenosti?

(Uvědomuju si, že to je pro ČVUT prudce okrajová záležitost, protože očividně všichni jezdí MHD, ale za pokus to stojí...)

edit retag flag offensive close delete

Comments

Co je přesně ta otázka, na kterou se ptáš? Sprchy? Indoor stojan? Zkušenosti?

Miro Hrončok ( 2014-10-17 00:18:46 +0100 )edit

Promiň, upraveno (mírně). Na všechny tři. Venku nechat kolo někde přiřetězené k lampě (nebo cokoli jiného, bez nějakého aspoň formálního dozoru) nechci, být ve škole spocenej taky ne... Ale chápu, že to není jasná otázka -> jasná odpověď (nejspíš), takže pokud tu třeba do týdne-dvou nebude nějaká rozumná reakce, tak to smaž(u), ať to tu nebordelí.

Juraj Šedivý ( 2014-10-17 18:38:46 +0100 )edit

6 Answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2014-10-23 12:40:19 +0100

Ondřej Guth gravatar image

Kolo si na FIT schovávám do kanceláře, což ale asi není obecně použitelné ;-) Každopádně na dvoře té budovy FSv vedle menzy (teď si nevzpomínám označení) je "oficiální" stojan. Na kola tam není vidět zvenčí, takže moc nelákají zloděje, navíc se tam musí okolo vrátnice..

edit flag offensive delete publish link more

Comments

A kterou vrátnicí kolo do kanceláře vodíš? Na FSv s tím měli problém. Nebo to bereš služebním vchodem, takže tě nikdo nevidí? :)

Miro Hrončok ( 2014-10-23 20:23:23 +0100 )edit

Jednou jsem to zkusil hlavní vrátnicí FSv (vedle bankomatu KB) - tam protestovali a zároveň mi doporučili ten schovaný stojan, o kterém jsem tu psal. Takže kolo vodím zadním vchodem (od menzy) :)

Ondřej Guth ( 2014-10-24 07:25:54 +0100 )edit
1

answered 2014-10-25 12:25:40 +0100

Martin Chovanec gravatar image

updated 2014-10-25 12:26:04 +0100

Já parkuji normálně ve stojanech před NTK nebo FIT. Před FELem jsem jednou zaparkoval pod cedulí "Včera zde bylo ukradeno kolo.". Sprchu jsem zatím pro nenáročný terén neřešil.

edit flag offensive delete publish link more

Comments

To je pro mě ekvivalentní "úschově" na skoro libovolném veřejném prostranství, což je vyhovující řešení, když se náklady na odcizení předmětného kola řádově blíží ceně kola samotného. Nebo když majitel rád riskuje... Ani jedno není můj případ, jinak by se ta otázka míjela účinkem. Ale děkuju za snahu :)

Juraj Šedivý ( 2014-10-25 22:59:10 +0100 )edit

No, neparkuji tam se šrotem, ale ani s kolem za 20 tisíc, to je fakt. :-) Vtipné je, že máme na budově průmyslové kamery, z nichž ani jedna na ty stojany nemíří. Místo toho hlídají, jestli někdo třeba na "nádvoří" nekrade dlaždičky.

Martin Chovanec ( 2014-10-25 23:05:33 +0100 )edit
1

answered 2014-10-24 13:14:29 +0100

Juraj Šedivý gravatar image

updated 2014-10-28 13:53:22 +0100

Garáže NTK (jen úschova)

Kontaktoval jsem "Garáže Dejvice" = podzemní garáže pod NTK, odpověď správkyně byla následující:

"Úschova kol je zde možná, resp. stojany na kola jsou v podzemních garážích. Nejsem si jistá, zda-li ve všech patrech, ale minimálně v -1. je stojan určitě. Garáže jsou v provozu nonstop s fyzickou ostrahou i kamerovým systémem. Ručíme však pouze za motorky a osobní vozidla. Pokud máte vlastní zámek, tak si myslím, že není problém tam kolo uzamknout."

EDIT: Tak jsem to tam byl obhlédnout - jsou tam dva stojany, ale nic světoborného. Jeden z nich je ale mimo kamery a ve stínu, ty stojany jsou takové té "přízemní" konstrukce (= omlácené disky brzd) a k zemi jsou zafixované jen dvěmi maticemi na imbus, navíc jsou hned v -1 patře, kde se obecně pohybuje nejvíc lidí. Ostrahou (jakožto funkční deterent) si taky nejsem úplně jistý...

Asi to dopadne tak, že si to nechám pojistit a děj se vůle boží :)

edit flag offensive delete publish link more
0

answered 2014-10-18 16:38:20 +0100

Ondřej Máca gravatar image

updated 2014-10-18 16:58:55 +0100

Nešlo by to dát do šatny? někteří si tam dávají kufry, tak proč ne kolo? :) bylo by to tam hlídaný ale moc by se jich tam asi nevešlo. Nebo ještě není v provozu?

edit flag offensive delete publish link more

Comments

Zkusím zjistit oficiální stanovisko. Aspoň v létě ten prostor nebývá moc zaplněný, takže prakticky by nemusel být problém, ale co na to řekne vedení FA bude druhá věc... (Velkou šanci tomu nedávám.)

Juraj Šedivý ( 2014-10-19 00:56:42 +0100 )edit

Mě minule nepustili s koloběžkou ani do budovy. Takže do šatny to podle mě taky neprojde.

Miro Hrončok ( 2014-10-19 11:24:12 +0100 )edit

No jo, lidé jsou zvyklí, že dopravní prostředky dovnitř budov nepatří. Ale v tomto případě je to jaksi iracionální, protože tam všichni chodí v botách a ty přeci nejsou o nic méně špinavější než kolo nebo koloběžka. Jediné vysvětlení je, že nechtějí aby se na tom uvnitř jezdilo. Ale pokud si to dá někdo hned do šatny, tak to od vrátnice uvidí a budou mít jistotu, že na tom nikdo nejezdí.

Ondřej Máca ( 2014-10-19 11:38:12 +0100 )edit

Já jsem si chtěl dát tu koloběžku k nám do laborky a byl to stejně problém. Pak jsem řekl, že je součástí našeho projektu a dali pokoj.

Miro Hrončok ( 2014-10-19 21:34:04 +0100 )edit

Do šatny mi nevzali ani skejt. Buď ho tahám po všech barácích sebou (bez problémů), nebo nechávám ve skříňce v ntk.

Vadim Petrov ( 2014-10-23 15:28:26 +0100 )edit
0

answered 2014-10-17 19:03:56 +0100

Miro Hrončok gravatar image

updated 2014-10-18 01:21:33 +0100

Sprcha

V nultém patře nové budovy je sprcha pro zaměstnance. Bývá zamčená, ale už se mi párkrát poštěstilo, že bylo odemčeno. Ve 14. patře budovy A jsou sprchy na záchodech, ale na pánských chybí sprchovadlo. Slyšel jsem, že někde dole na stavárně je taky sprcha, ale nevím, kde přesně.

edit flag offensive delete publish link more

Comments

1

Ve 14. patře je sprcha na pánských záchodech, ale co jsem se naposledy díval, tak jí chybí sprchovadlo. Voda ovšem teče. Na dámských záchodech ve 14. patře je podle kolegy sprcha funkční, já sám jsem to neověřoval. Ten prostřední blok v budově se nijak nerekonstruoval (vyjma výtahů a v některých patrech kuchyněk). Sociální zařízení jsou v původním stavu. Já jsem už několikrát o jízdě na kole do školy uvažoval, ale nevím, kam bych tam dal kolo...

Tomáš Kalvoda ( 2014-10-17 22:53:47 +0100 )edit

Díky za doplnění.

Miro Hrončok ( 2014-10-18 01:21:45 +0100 )edit
0

answered 2014-10-17 19:35:12 +0100

shejby gravatar image

Pokud vím, tak se tu otázka kol řešila..více zde: fitak.cz (byl tam i nějaký průzkum zájmu, ale asi to autor vzdal) ovšem, že by z toho byl nějaký výstup ...to jsem nezaregistroval. Každopádně bych také uvítal, kdyby byla nějaká možnost si uschovat kolo a dát si sprchu.

edit flag offensive delete publish link more

Comments

Díky za tip. Autor inciativy kontaktován, stejně tak autor té FB grupy na stavárně. Doplním sem, pokud přijde nějaká odpověď.

Juraj Šedivý ( 2014-10-19 00:46:05 +0100 )edit

Další nápad (jen na úschovu) jsou NTK garáže, prý by to nemuselo být až tak marné. Napsal jsem správcům, jak to je s bezpečností. (https://forum.fit.cvut.cz/index.php?topic=978.0)

Juraj Šedivý ( 2014-10-21 13:49:31 +0100 )edit

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
1 follower

Stats

Asked: 2014-10-16 23:43:43 +0100

Seen: 795 times

Last updated: Oct 28 '14