Ask Your Question
1

Preco sa na FIT-e nevypisuju skusky v septembri?

asked 2016-06-25 17:46:39 +0100

Anduril gravatar image

updated 2016-06-25 19:13:21 +0100

Josef Kokeš gravatar image

Zdravim. Chcel by som sa spytat z akeho dovodu sa u nas na fakulte nevypisuju ziadne skusky v septembri? Celkom dost zavidim spolubyvajucim na koleji, ktori si mozu na inych fakultach na CVUT-e odlozit jednu-dve skusky na september a pri takych predmetoch ako je napriklad BI-LIN by to bolo obrovske plus.

Hlavne by ma zaujimalo ci je vypisovanie terminov "zakazane" z vedenia alebo je to cisto na vyucujucich kedy vypisu terminy?

Viem, ze sa to uz riesilo viackrat a skusal som hladat info na facebooku alebo FW ale nenasiel som nic relevantne.

Dakujem za odpoved.

edit retag flag offensive close delete

1 Answer

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2016-06-25 19:11:13 +0100

Josef Kokeš gravatar image

updated 2016-06-25 19:24:09 +0100

Souvisí to s harmonogramem a časovým plánem akademického roku. Například pro rok 2016 harmonogram ČVUT říká, že letní semestr končí 3.7.2016, z toho by měly vycházet časové plány jednotlivých fakult. FIT to interpretuje tak, že letní semestr končí až 30.9.2016, takže v zásadě by šlo skládat zkoušky i na podzim, jenže je to omezené tím, že zkouškové období končí 2.7.2016 (a to jen pro kombinovanou formu studia). Poslední dva odstavce časového plánu vás asi budou zajímat nejvíce - předposlední říká, že zápočty je nutné získat do konce výuky (ne do konce zkouškového období!), a poslední, že zkoušky lze získat do konce zkouškového období. Praxe ukazuje, že zápočty se masově porušují a většinou je lze získat po celé zkouškové období; u zkoušek to neplatí, sice by teoreticky šlo studenta vyzkoušet i později, ale pokud vím, nepůjde výsledek zapsat do KOSu, takže z hlediska sledování studia jako kdyby zkouška vůbec složena nebyla.

Proč konkrétně je časový plán stanoven tak, jak je stanoven, nevím. To je spíš na dotaz na Zeptejte se děkana, dokonce mám pocit, že už v některém z dřívějších běhů padl a byl zodpovězen.

edit flag offensive delete publish link more

Comments

Jestli si správně pamatuji, tak děkan na ZSD říkal, že zářiové termíny měly tak mizivou úspěšnost, že se vůbec nevyplatilo je vypisovat. Ad. zkoušky: Výsledek zkoušky nejspíš do KOSu jde zapsat i po konci zkouškového. Nevím, jak to funguje technicky, ale v některých specifických případech je to možná až běžná praxe.

michal.stadler ( 2016-07-01 12:14:14 +0100 )edit

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
1 follower

Stats

Asked: 2016-06-25 17:46:39 +0100

Seen: 241 times

Last updated: Jun 25

Related questions