Definice názvů sloupců v RapidMineru

asked 2016-05-01 16:12:47 +0100

Greg gravatar image

Zdravím,

chtěl bych v RapidMineru využít blok Read Database s vlastní query. Problém je, že tam nemám nikde možnost zadefinovat jednotlivé sloupečky jako je tomu třeba u Read CSV a do všech dalších bloků tak musím ručně vepisovat názvy sloupců, se kterými chci pracovat. Plus mi některé bloky hlásí varování, že tam nemám zadefinované Id a Label. Sice to pak funguje, ale je to dost otravný.

Jde to nějak řešit? Zkoušel jsem bloky jako Select Attributes ale nic nepomohlo a Google mlčí...

edit retag flag offensive close delete