Ask Your Question
0

Vzdálené připojení na progtest

asked 2015-11-18 18:25:58 +0100

David Mládek gravatar image

updated 2015-11-18 18:27:13 +0100

Dá se nějak vzdáleně pripojit na progtest kvůli testování skriptů? Mně některé doma jdou, ale progtest je odmítá a když jsem je zkusil spustit ve škole, když jsem na školním počítači bootval progtest (jako když píšeme testy), tak tam mi také vyhazoval chyby, které na mém počítači nezobrazuje.

Případně dá se zjistit, co přesně progtest používá za linux a jaké příkazy by mohl teoreticky vyhodnocovat jinak než jiné distribuce?

edit retag flag offensive close delete

Comments

Pokud myslis ssh, tak to nemaji ani cvicici. Progtest je -- co vim -- gentoo, dost podobne jako image ve skole. Pokud ti neco pojede ve skole, pojede to i na progtestu.
V PS1 se navic ucime standardni nastroje a standardni pouziti. Pri reseni uloh z predmetu se moc nestane, ze by bylo reseni napric systemy jine. Drobne rozdily mohou byt leda oproti Solarisu.

Neni to chybejici #!/bin/bash?

A jakym zpusobem je odmita?

VojtechMyslivec ( 2015-11-19 02:10:10 +0100 )edit

1 Answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2015-11-20 20:44:57 +0100

Zkoušej je na Solarisu, co projde tam, projde i na progtestu. Možnou příčinou chyb může být to, že GNU varianty nástrojů, které se defaulně používají v open source distrech jsou v některých případech "blbuvzdornější" hlavně co se týče použití přepínačů a argumentů.

edit flag offensive delete publish link more

Comments

1

jo, ale progtest je take linux. Tzn.: tail +2 funguje na Solarisu, ale na Progtestu ne.

VojtechMyslivec ( 2015-11-21 13:57:56 +0100 )edit

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
1 follower

Stats

Asked: 2015-11-18 18:25:58 +0100

Seen: 409 times

Last updated: Nov 20 '15