Ask Your Question
1

Zeptejte se děkana LS 14/15

asked 2015-04-20 16:20:07 +0100

anonymous user

Anonymous

Na FB je prý pokládat dotazy na čtvrteční ZSD od 19:00 ale my co FB nepožíváme a nemůžeme přijít máme smůlu. http://www.fit.cvut.cz/zsd . Chcete se ho také na něco zeptat? Můžete zde.

edit retag flag offensive close delete

Comments

Děkujeme za přidání další možnosti, kde se mohou studenti ptát. Každopádně, příště prosím v případě takovéhoto problému napište na mail [email protected]. Možnost pokládat dotazy pro neFB fandy je i mailem na PR, což bylo zmíněno ve včerejším infomailu a od včera je to i na webu http://www.fit.cvut.cz/zsd. Nyní jsme na web přidali i odkaz sem. Večer dotazy přečteme a zařídíme jejich zodpovězení. Ještě jednou díky, ale příště prosíme o spolupráci. Rádi děláme věci lépe, ale musíme o problému vědět! ;)

FIT ČVUT ( 2015-04-23 10:28:48 +0100 )edit

4 Answers

Sort by » oldest newest most voted
3

answered 2015-04-22 11:31:07 +0100

VojtechMyslivec gravatar image

Hluk v T2

Nechápu, kdo schválil rekonstrukci budovy FEL v průběhu semestru. V naší oblíbené místnosti na FELu (T2:C3-54), kde je většina magisterských přednášek, je neustále hluk od vrtání, bouchání i hádání dělníků.

Již je to třetí týden, co kvalita přednášek velmi upadla. Je náročné se v tomto prostředí soustředit, někdy i vůbec slyšet.

Není možné rezervovat jinou místnost a přednášky tam přesunout? Není hlavním cílem univerzity předat informace? Na FELu to tento měsíc není možné.

edit flag offensive delete publish link more

Comments

Hezký den, můžeme poprosit o informaci jakou přednášku tam máte a v jaký čas? Děkujeme a večer prosbu předáme.

FIT ČVUT ( 2015-04-23 10:30:24 +0100 )edit
2

answered 2015-04-22 12:37:43 +0100

Gomg gravatar image

updated 2015-04-22 16:02:39 +0100

Dotazy

  • Je možné nějak řešit to že v našich respírkách jsou stále hluční stavaři?
  • Proč nám furt chodí nějaké infomaily? Není je možné agregovat do jednoho za 14 dní?
  • Budou se nějak upravovat předměty se ZK když se bude měnit studijní řád?
  • Proč se mění studijní řád?
  • Kdy už vyměníte projektory v 155 a 105? Na ty boční není vůbec vidět.
  • Proč jsou pro některé předměty navíc opakování před testem a pro jiné ne? Není možné zavést opakovaní globálně?
  • Kdy budeme mít ten nový web? Můžete ukázat preview?
  • Proč není možné anketu cvut vyplňovat průběžně?
  • Proč nejsme hodnocení percentilově jako na SCIAch? Nebyl by pak problém s průchodností předmětů a lidi by neopisovali
edit flag offensive delete publish link more

Comments

3

Na projektory jsem psal slušný e-mail na [email protected] dne 11.03.2014. Na oplátku mi zavolal pán z FA, co si to jako dovoluju takhle nadávat na jejich posluchárny, že to není tak jednoduchý vyměnit to, ať si políbím prdel. Doporučuji víc takových e-mailů na [email protected]

Miro Hrončok ( 2015-04-22 13:03:30 +0100 )edit
4

Opakování před testem je něco, co vyučující dělají ze své dobré vůle ve volném čase, zadarmo a napůl ilegálně. Těžko to nějak centrálně nařídit. Navíc je to asi zbytečné, nejasnosti mohou zájemci snadno řešit v rámci konzultací a stejně to nedělají.

Josef Kokeš ( 2015-04-22 13:04:36 +0100 )edit
0

answered 2015-04-22 17:14:40 +0100

drozdajka gravatar image

Neuvažuje sa napríklad v súvislosti so zmenou počtu pokusov na skúšku, aby bola v celkovom hodnotení predmetu viac bodovo zohľadňovaná práca v semestri? Na vyspelých školách v zahraničí je bežné, že body zo semestra tvoria až 60% celkového bodového ohodnotenia a preto si môžu dovoliť len jeden pokus na skúšku. Podľa toho, čo som čítal vo FIT skupinách na Facebooku, sa na ČVUT prechádza na systém 2+2 a podľa mňa by to mohlo byť u niektorých predmetov problém. Napr. u BI-LIN je možno zo semestra získať maximálne 26 bodov z celkového počtu 111 bodov. Podobných predmetov je viac, ale nechce sa mi to teraz presne zisťovať. Rozumné rozdelenie bodov semester:skúška je podľa mňa 40:60, čo je už teraz u väčšiny predmetov. Ale existuje niekoľko extrémov, ktoré by bolo potrebné v súvislosti so zmenami, ktoré na ČVUT prebiehajú, napraviť.

edit flag offensive delete publish link more
0

answered 2015-04-23 18:54:50 +0100

Jak přesně se budou změny týkat stávajících studentů? Obzvláště mě pak zajímá jak se berou třeba studenti kteří jsou tento rok v prvním ročníku magisterského studia avšak reálně nestudovali ani jeden předmět na fakultě jelikož jsou momentálně v zahraničí. Tudíž od září budou prakticky začínat od začátku přesto že formálně na fakultě už rok studují.

edit flag offensive delete publish link more

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
2 followers

Stats

Asked: 2015-04-20 16:20:07 +0100

Seen: 7,919 times

Last updated: Apr 23 '15