Ask Your Question
1

SI1 bez SP1

asked 2014-09-17 06:18:56 +0100

Šimon Hrabec gravatar image

updated 2014-09-20 21:49:02 +0100

Josef Kokeš gravatar image

Má nějaký smysl brát si předmět SI1 bez SP1? Dělá pak v SI1 člověk nějaký projekt, nebo je to jenom teoretická analýza? Pokud ano, jak se rozsahem ty projekty liší?

edit retag flag offensive close delete

4 Answers

Sort by » oldest newest most voted
3

answered 2014-09-17 09:34:27 +0100

Iva Houdková gravatar image

Myslím, že hodně záleží na oboru (aspoň za mě to tak bylo, nevím jestli je to tak ještě pořád). SI má povinný oba předměty, tudíž se programuje v BI-SP1/2 a v BI-SI1/2 se bere teorie. Tuším, že třeba ISM neměli SP povinné, takže ti chodili na prosemináře v BI-SI1/2 a tam se dělili do týmů a konzultovali projekty. Kdo měl SP, na ty prosemináře chodit nemusel. Ale jako možná už je to teď jinak. Jinak rozsah měli ti, co chodili jen na BI-SI myslím menší a nehodnotilo se to tak přísně.

edit flag offensive delete publish link more
1

answered 2014-09-17 10:39:38 +0100

Lukáš Kořán gravatar image

Je potřeba říct, že SP1 v podstatě nefunguje bez SP2, takže je potřeba když už jedno, tak i druhé. Shrnul bych to tak, že SP1 = analýza, SP2 = implementace, kdežto SI1 = oboje, plus se vyučuje v zimním semestru i letním semestru, kdežto SP1 je pouze v LS a SP2 v ZS.

edit flag offensive delete publish link more
0

answered 2014-09-17 09:33:32 +0100

Miro Hrončok gravatar image

Upřímně, a věřím, že mnoho lidí se mnou nebude souhlasit, ber si z této oblasti jen předměty, které nutně musíš projít kvůli studijnímu plánu. Absolvoval jsme tehdy ještě BI-ZSI a je to největší nuda, pakárna a blbost, jakou jsem se na FITu učil, když vybírám jen z informatických předmětů (jinak jasně vítězí BI-PPR).

edit flag offensive delete publish link more

Comments

1

Bacha na to, BI-PPR jsem videl osnovy po zmene na letni semestr kdy jsme statnicovali a skoro mne mrzelo ze jsem to nemel. Vypadalo to uplne jinak a docela dost uzitecne.

Jakub Průša ( 2014-09-17 09:38:54 +0100 )edit
0

answered 2014-09-17 09:29:07 +0100

Jakub Průša gravatar image

updated 2014-09-17 09:29:30 +0100

Nevim jak presne se rozsahem lisi. Ale na SI1 projekt delas na Implementaci mas od posledni iterace cca 14 dni. Samozrejmne cim vic toho udelas tim lip. Ale z moji zkusenosti tam byli lidi a ty rekli nas projekt ma umet 3 veci 2 jsme nedelali a 3. jim nesla ukazat protoze se jim to rozbilo. Takze aby jsi udelal neco co fakt funguje ma to cenu a neni to mock-up tak je potreba i SP1 a na to aby jsi se naucil kreslit vsechny mozne diagramy a naucil se modelovani procesu atd tak staci SI1

edit flag offensive delete publish link more

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
1 follower

Stats

Asked: 2014-09-17 06:18:56 +0100

Seen: 322 times

Last updated: Sep 17 '14