Ask Your Question
2

Učebnice C++

asked 2014-12-07 17:33:03 +0100

syvotouf gravatar image

updated 2014-12-07 21:10:58 +0100

Miro Hrončok gravatar image

Co byste doporučili za učebnici na C++, s tím, že nemám dosud zkušenosti s OOP (pouze s procedurálním - C, PHP, ...)? Slyšel jsem chválu na "Mistrovství v C++" a "Naučte se C++ za 21 dní". Která z nich je lepší? (Případně nějaká úplně jiná?)

edit retag flag offensive close delete

Comments

2

"Naučte se C++ za 21 dní" -> https://askfit.cz/upfiles/14179828908088234.png na tohle jsem si vzpomněl

Miro Hrončok ( 2014-12-07 21:08:41 +0100 )edit

http://people.fjfi.cvut.cz/viriumir/liter/litCpp.htm možná pomůže

relickus ( 2014-12-11 13:13:44 +0100 )edit

4 Answers

Sort by » oldest newest most voted
3

answered 2014-12-07 19:18:46 +0100

Ondřej Máca gravatar image

updated 2014-12-07 19:19:32 +0100

Za mě určitě "Rozumíme C++". Učí to efektivnějším způsobem než se učí klasicky. Což mají ověřeno na svých studentech a já to též mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. V PA2 sem to moc nechápal, ale z té knížky si troufnu říct, že jsem to pochopil. Učí to zjednodušeně řečeno tak, že tě prvně naučí programovat na nějakých existujících třídách jako string nebo vector a poté teprve až když chápeš jak se třídy používají a k čemu jsou dobré tak se je učíš navrhovat. Což je mnohem přínosnější než je hned na začátku navrhovat a přitom si třeba ani moc nedokážeš představit jejich využití.

Pokud bys ale chtěl jet podlé té knížky, měl jí mít přečtenou alespoň z půlky ještě před začátkem 2. semestru, protože jak sem říkal, to co se v PA2 učí na začátku je v té knížce asi tak někde v půlce. Ty třídy z knihovny tě potom také učí používat, ale to už je podle mě pozdě. Stejně je minule většina lidí využila v dřívejších úlohách pokud byly povoleny, protože to s nimi bylo mnohem jednodušší.

Bohužel už se ale neprodává. Můžeš si ji však půjčit v NTK.

edit flag offensive delete publish link more
2

answered 2014-12-10 11:42:35 +0100

pohlondrej gravatar image

Doporučuji si pročíst tento thread na StackOverflow, který se touto problematikou zabývá do detailů.

A za sebe doporučuji dát si 3-4 dny před začátkem semestru volno a přečíst si knihu "C++ Programming for Games, Module I" od GameInstitute. Kniha obsahuje obrovské kvantum programovacích cvičení (takže více než číst budeš vlastně programovat) a látka je v ní vysvětlena dost polopatě. Pokrývá prakticky celou látku PA2. Má cca 350 stran a je velice čtivá.

edit flag offensive delete publish link more
2

answered 2014-12-07 18:40:14 +0100

gandalf gravatar image

Za mna urcite Mistrovstvi v C++ :)

edit flag offensive delete publish link more

Comments

Také vlastním a také mohu doporučit, ale nikdy jsem to nedočetl celé, většinou jsem spíš četl kapitoly, které jsem nepochopil ve škole, nebo věci, co se ve škole nikdy nedělaly.

Vladimír Kotýnek ( 2014-12-08 01:27:56 +0100 )edit
0

answered 2014-12-11 13:13:31 +0100

relickus gravatar image

Máte někdo zkušenosti se skripty na C++ pro FJFI od Viriuse? Mají je ve skriptárně v NTK (jmenuje se to něco jako Programování v C++) .

Od Viriuse už jednu knížku mam a jeho přehnaně akademickej přístup mi vůbec nevyhovuje, ale ve skriptech by to mohlo bejt jinak.

edit flag offensive delete publish link more

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
1 follower

Stats

Asked: 2014-12-07 17:33:03 +0100

Seen: 661 times

Last updated: Dec 11 '14