Ask Your Question
0

Project management tool

asked 2014-11-02 21:41:49 +0100

pohlondrej gravatar image

updated 2014-11-03 00:47:30 +0100

Ahoj,

Neznáte někdo nějaký přehledný project management tool ? Měl by splňovat následující :

  1. Měl by být zdarma, popř. cenově dostupný (řekněme max 2500 Kč ročně) pro KOMERČNÍ užití
  2. Musí mít přehledný issue tracking
  3. Musí fungovat v rámci jednotlivců i týmů
  4. Napojení na libovolný verzovací systém (Git/Mercurial/...) VELKOU výhodou
  5. Měl by být jednoduše použitelný a přehledný

Řekněme, že mám nějaký projekt, a chci ho dotáhnout od začátku do konce, od prvních náčrtků až po finální implementaci. Hledám takový nástroj, který mi práci usnadní, ne zkomplikuje.

Prosím moc o konkrétní návrhy. Googlit umím, nemám však kapacitu na vyzkoušení nepřeberného množství nástrojů, které se na trhu vyskytují. Proto prosím o návrhy konkrétních nástrojů a ideálně jejich výhod, resp. důvodů, proč je použít.

Děkuji moc za návrhy !

EDIT : Zatím jsem se rozhodl pro YouTrack od JetBrains, zejména kvůli vyšší přehlednosti, dobré vybavenosti a ceně (zdarma). Otázku zatím nechávám otevřenou. Jakmile aplikaci vyzkouším, napíšu sem feedback.

edit retag flag offensive close delete

Comments

Jakože v tom toolu chceš dělat i ty náčrtky? Protože jinak navrhuji Gitlab.

Miro Hrončok ( 2014-11-02 22:10:38 +0100 )edit

Hledám spíš něco na způsob Jiry, ale víc user friendly. Ideálně takový nástroj, který by byl jednoduchý jako Asana a uměl to, co Jira. Gitlab má spoustu fajn vychytávek, ale není to ono. Každopádně díky za tip.

pohlondrej ( 2014-11-02 23:29:12 +0100 )edit

A chceš to mít u sebe? Pokud ne, co bitbucket?

Miro Hrončok ( 2014-11-02 23:39:31 +0100 )edit

Bitbucket je IMHO výtečný "source management tool" (stejně tak jako GitLab). Používal jsem ho cca rok a rád bych ho používal dál. Ale na správce projektu jako takového mi přijde neohrabaný. Ideální by bylo použít Bitbucket či GitLab na správu zdrojáku a nějaký jiný tool (ten, kterého se týká tato otázka) na workflow a issue tracking. Pokud vím, Jira a Bitbucket jsou vzájemně prolinkovatelné bez problémů. Jelikož mi ale Jira nesedí, hledám nějakou alternativu.

pohlondrej ( 2014-11-02 23:58:46 +0100 )edit

Však Bitbucket má Issue tracking, ne?

Miro Hrončok ( 2014-11-03 07:07:56 +0100 )edit

1 Answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2014-11-05 17:06:27 +0100

Adam Kučera gravatar image

Na obecný project management občas používám Trello.com, ale není to věc čisté pro vývojáře, takže to možná nebude splňovat všechny tvoje požadavky. Je to velice intuitivní nástroj a pracovat s ním zvládne opravdu každý. Nicméně není to ani tak o tom, co všechno to umí, jako spíš umět si nástroj správně nastavit. Jak to udělat právě pro software developement existuje na netu ḱaždopádně spousta tipů a návodů (zkus Googlit věci jako using trello for software developement apod.)

Z mého pohledu je to nástroj, co:

  1. Je zdarma
  2. Umožňuje přehledný Issue Tracking (např. Board pro Issues a jednotlivé listy pro jednotlivé typy / severity)
  3. Umožňuje jednoduchou týmovou spolupráci.
  4. Lze rozšířit na spolupráci s verzovacím nástrojem (viz třeba tady, ale to jsem nikdy nezkoušel, takže nemůžu hodnotit)
  5. Je velice přehledný a intuitivní.
edit flag offensive delete publish link more

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
1 follower

Stats

Asked: 2014-11-02 21:41:49 +0100

Seen: 316 times

Last updated: Nov 05 '14