Nahrazení předmětu BI-EPD.2 předmětem BI-EMP

asked 2016-04-18 21:57:44 +0100

Ondřej Máca gravatar image

Nevíte náhodou někdo proč došlo k nahrazení? Podle KOSu má EMP úplně stejnou osnovu jako EPD.2. Jedinou změnu vidím ve snížení počtu kreditů z 5 na 4.

Nebo šlo o to, aby měl předmět zajímavější název a působil tak motivačněji?

edit retag flag offensive close delete

Comments

1

Odpověď na otázku neznám, ale obecně ubírání kreditů od povinných / oborových předmětů se mi moc nelíbí. Člověk má těch 180 kreditů nějak rozplánováno a pak to takto zničehonic naruší. Nejdříve APS, teď tedy i EPD...

syvotouf ( 2016-04-29 21:41:33 +0100 )edit