Ask Your Question
0

Ovládací náramek na ruku

asked 2016-03-03 22:47:16 +0100

Na Linux Days 2015 měli kluci v SAGE Labu kromě jezdících robotů vystavený ještě "náramek", který dělá něco jako že snímá napětí svalů a šlach v předloktí a přenáší to přes BT do počítače. Co to bylo zač? Nebo aspoň kontakt na někoho kdo by mohl vědět. Díky.

edit retag flag offensive close delete

Comments

1

A protože mám špatnou karmu, tak tady. Byla to ta černá věc na stole před lahví s pitím https://i.iinfo.cz/images/455/linuxdays-2015-nedele-6.jpg

Johnza ( 2016-03-03 22:47:45 +0100 )edit

2 Answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-03-20 16:07:41 +0100

Klára gravatar image

Ten náramek se jmenuje Myo (Gesture Control Armband).

Nevím, co konkrétně tě kolem něj zajímá, takže více infa na ofc stránkách: http://myo.com

edit flag offensive delete publish link more
0

answered 2016-03-10 17:18:24 +0100

hody gravatar image

Ing. Jiří Melnikov, externí spolupracovník, [email protected] ale myslim ze je ted pryc.

Takze zkus nekoho z https://sagelab.cesnet.cz/cz/kontakt.html

edit flag offensive delete publish link more

Comments

Díky moc :)

Johnza ( 2016-03-10 20:01:40 +0100 )edit

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
1 follower

Stats

Asked: 2016-03-03 22:47:16 +0100

Seen: 493 times

Last updated: Mar 20