Ask Your Question
0

Je to jen o učení?

asked 2015-10-11 15:01:52 +0100

anonymous user

Anonymous

Zdravím,

je to opravdu jen o učení? Příjde mi, že z přednášky jdu do knihovny, z knihovny na další přednášky a po předšnákách zpět na kolej, kde se opět jen učím. Na druhou stranu, znám starší studenty ve vyšších ročnících co stíhají mnohem více. Je to tedy opravdu jen o tom se celý den něco drtit do hlavy, pak si občas odpočinout a to celé znova?

Mohl by mi někdo trochu osvětlit jak to funguje ve vyšších ročnicích nebo jak to je "obecně"?

Díky

edit retag flag offensive close delete

Comments

1

A co se pořád učíte, smím-li se zeptat?

Radomír Polách ( 2015-10-17 17:22:34 +0100 )edit

5 Answers

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2015-10-12 00:19:04 +0100

relickus gravatar image

Já bych ještě dodal, k tomu co už tu zaznělo, že existuje různě efektivní učení. Řada prestižních západních univerzit má nahraný svoje přednášky na YT a je z nich jasně vidět trend, který se u nás bohužel moc zatim neností, že učitel nejdřív vysvětlí problém lidsky, srozumitelně, tak aby ho pochopil poslední student a pak teprve z toho zkonstruuje definici tad. Snažit se pochopit věci opačnym směrem má sice výhodu v tom, že začneš rozumět mat. symbolice, ale je to podle mě strašnej try harding. Abych to zkrátil, rozmysli si, jestli ti víc dá fití přednáška, nebo přednáška z youtubu na totéž téma (udělej si průzkum).Spousta látky která se nevim proč vykládá jako by to byla atomová fyzika jde překvapivě často pochopit selskym rozumem z nějakýho lepšího zdroje.

Jenom bych doplnil, že v roce 2015 je asi zbytečný uvádět do doporučené literatury k předmětu 1000 stránkovou knížku založenou na mat. důkazech a symbolice.Nebudu konkrétně zmiňovat, je to nešvar více předmětů, ale nikdo to po nás v nich nechce, je to vážně zbytečný, MNOHEM užitečnější by bylo třeba upozornit na právě zmiňovaný kurzy na youtubu, vybrat z nich ty nejrelevantnější a to dát do doporučené literatury a upozornit na to. Pokud nesouhlasíte, rád si přečtu protinázor.

edit flag offensive delete publish link more
1

answered 2015-10-11 20:29:00 +0100

vdolek gravatar image

Zas to tak nemusíš hrotit, pokud nechceš nutně červenej diplom. Člověk nemusí umět/chápat úplně všechno z přednášek, důležitý je hlavně mít povědomí o problematice, která se probírá, a zbytek vymyslet.

Záleží na tom, jaký máš priority. Když budeš chtít mít všechno za A, tak budeš muset asi fakt hodně drtit. Rozdíl mezi A a E bývá fakt velkej. Na E ti většinou stačí dost málo, zato na A musíš dřít.

Když už na to přijde, tak stačí chodit na cvičení (získat zápočet) a pak se učit při zkouškovém z minulých testů z fit-wiki a pokud nejsi dutej, tak to dáš.

Nechci nikoho nabádat, aby proplouval studiem jen pro diplom, jen říkám, jak to funguje.

Ještě bych doplnil: určitě je lepší skloubit školu s part-time jobem a kašlat na věci jako červený diplom. Když vylezeš ze školy, tak bude mnohem větší plus X-letá praxe v oboru než červenej diplom.

edit flag offensive delete publish link more
1

answered 2015-10-11 22:17:37 +0100

Michal Artazov gravatar image

Prvák je opravdu dost o učení. V prváku je na studenty kladen největší tlak, zaprvé proto, protože je potřeba je během několika málo měsíců vtáhnout do světa IT, programování, atd. i když to ten člověk nikdy nedělal. Není to lehký. Za druhé je to proto, aby se trošku pročistily řady od těch, co by to stejně dřív nebo později vzdali.

Pokud jsi v prváku, tak bys měl vědět, že s každým dalším rokem je to snažší. Budeš mít čím dál tím míň domácích úkolů. Míň matiky. Míň progtestu. Já osobně jsem se naposled nadřel někdy v půlce druháku. Časem jsem se naučil, jak efektivně využívat pravidel fakulty ve svůj prospěch, nedělat toho zbytečně moc a odnést si jenom to, co považuju za důležité pro mě a přitom splnit všechny podmínky. Nejedu na Ačka, jedu na efektivitu využitého času. Vedle školy normálně pracuju a poslední dobou víc pracuju než hrotím školu. Jsem teď na FITu 4. rok.

Neboj, zlepší se to. Je toho pro tebe hodně nového a hodně se toho po tobě chce, ale to je život. Já v prváku zhubnul 10 kilo, jak jsem byl vystreslej. Na druhou stranu jsem se ale díky tomu naučil time-management, zvládat stres a i programovat :D (a taky jsem poznal efekty dlouhodobého stresu).

Držím palce

edit flag offensive delete publish link more
1

answered 2015-10-11 15:26:45 +0100

Josef Kokeš gravatar image

Časové rozdělení mezi studiem a ostatním (práce, rodina, zábava, atd.) je IMHO dané hlavně tím, jak moc dobré máte základy a v důsledku toho, jak snadno vám to učení leze do hlavy. Na začátku prváku nejvíc trvá, než se člověk přepne ze středoškolského režimu do vysokoškolského, to dá zabrat všem, ale později, pokud máte solidní základy matematiky a algoritmizace, tak se dá škola zvládat poměrně rychle. Na Mgr. už jsem neměl větší problém ani s kombinací prezenční studium + full time zaměstnání, akorát nezbýval čas na skoro nic jiného - ale to bylo proto, že ke skoro všem předmětům už jsem něco uměl z dřívějška (z Bc. nebo spíš z praxe) a obor jsem vybíral podle zájmu.

edit flag offensive delete publish link more
1

answered 2015-10-11 20:02:11 +0100

michal.stadler gravatar image

updated 2015-10-11 20:19:04 +0100

Greg gravatar image

Neboj, tohle je docela normální stav. Postupem času si na to zvykneš, budeš efektivnější a začneš stíhat i další věci :).

Hlavně to teď chce nevzdat se, kousnout a učit se. Učit se tak, že chápeš principy - ne memorováním blbostí.

edit flag offensive delete publish link more

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Stats

Asked: 2015-10-11 15:01:52 +0100

Seen: 1,090 times

Last updated: Oct 12 '15