Ask Your Question
0

Vadí vám ve škole elektromagnetický smog?

asked 2015-03-07 21:43:15 +0100

anonymous user

Anonymous

updated 2015-03-09 21:36:27 +0100

anonymous user

Anonymous

V nové budově, podobně i v NTK, jsou počty nainstalovanách wifi access pointů v řádu stovek. Byť se jedná o betonové budovy, je tam pravděpodobně přítomno silné EM znečišťění, které se může (nebo také nemusí...) při dlouhodobé expozici podepsat na zdraví studentů i zaměstnanců fakulty.

Co třeba wifi nahradit UTP kabelem?

edit retag flag offensive close delete

Comments

1

Myslíš to vážně, nebo trololo?

Miro Hrončok ( 2015-03-08 23:51:17 +0100 )edit

od obého trochu :)

vilestra ( 2015-03-08 23:53:07 +0100 )edit

Keď už sa bavíme o EM smogu a radiácii: https://www.youtube.com/watch?v=TRL7o2kPqw0

PeterBocan ( 2015-03-09 00:08:46 +0100 )edit

A co sítě mobilních telefonních, televizních, (…) operátorů? V Praze se dá EM smogu vyhnout leda tak v metru, a to stejně jen do doby, než tam natáhnou ty vyzařovací kabely pro GSM. Takže i kdyby, …, UTP kabel v NTK toho moc nevyřeší.

Martin Chovanec ( 2015-03-14 14:27:18 +0100 )edit

Dneska mi přišel na školní mail spam: IT firmám - programátorům - discrimination software-adiktologická studie -brain mapping , BCI.- HeRo, biosignál

Miro Hrončok ( 2015-04-01 20:56:53 +0100 )edit

4 Answers

Sort by » oldest newest most voted
4

answered 2015-03-07 22:13:26 +0100

PeterBocan gravatar image

Problém je kapacitný a kabelážny. Kam picneš teraz všetkých? Budú si nosiť svoje káble? To by znamenalo natiahnuť nové switche a káble. Prečo ťa to tak napadlo? Skôr treba riešiť to, čo piješ a čo dýchaš, to ťa zabije skôr :)

edit flag offensive delete publish link more

Comments

Souhlasím s tím, že junk food je hrozba mnohem větší. Podstatné je, že hrozeb je mnoho a právě proto bychom se měli snažit, aby jich bylo méně a ne na to rezignovat.

vilestra ( 2015-03-08 23:51:27 +0100 )edit

Nerezignujem na to, ale na to treba trošku vedeckej štúdie, než začneme teraz vymieňať kabeláž. Vezmi si, že človek chodí na RTG, MRI, PET (a iné), kde sú radiačné pôsobenia rádovo 100, 1000, možno aj 10000krát väčšie a až na pár nehôd žijú všetci (prípady ožiarením RTG). Myslím si, že toto by mohli objasniť ľudia ako @kalvotom, ktorí majú fyziku viac-menej v malíčku, než aby ja som tu teraz z brucha tvoril rovnice ale zatiaľ je toto "quicksand" a nemienim nejako hypotetizovať o tom teraz...

PeterBocan ( 2015-03-09 00:02:10 +0100 )edit
2

answered 2015-03-08 23:57:00 +0100

Miro Hrončok gravatar image

Nevadí, dřív umřu na přemíru kouření a alkoholu.

edit flag offensive delete publish link more

Comments

To ťa sklamem, podľa videa tohto videa https://www.youtube.com/watch?v=TRL7o2kPqw0 každý fajčiar ožaruje sám seba (a svoje pľúca).

PeterBocan ( 2015-03-09 00:08:15 +0100 )edit

No vždyť.

Miro Hrončok ( 2015-03-09 15:32:20 +0100 )edit
2

answered 2015-03-08 07:20:25 +0100

Josef Kokeš gravatar image

Nevadí, ale ve 30. letech 20. století také nikoho nenapadlo, že kouření je zdraví škodlivé. Kdo ví, třeba se za dvacet nebo padesát let lidé budou podivovat, jak jsme mohli být na začátku 21. století tak hloupí, dobrovolně se pohybovat v prostoru zamořeném takovým svinstvem, jako je EM smog.

Řešení ale moc nevidím. Natahat ke všem stolům kabely a přidat tam switche by, obávám se, vyšlo příliš draho a je otázka, jak dlouho by tam ty switche vydržely. Asi by nezbylo než vytipovat několik málo míst, kam by se dalo bezbolestně natáhnout několik kabelů, udělat z nich "prostor pro připojování notebooků" a jinde prostě možnost připojení nemít. Ale to je krajně nepraktické řešení a stejně pokrývá jen jeden z mnoha zdrojů EM smogu.

edit flag offensive delete publish link more
0

answered 2015-03-18 12:36:19 +0100

Alkotronikk gravatar image

Minimalne wifi signal s takovou hustotou AP je temer hmatatelny, citim jak vse kolem vibruje prenosama paketu. nejhorsi na tom vsem ale je, ze i tak mam problem se pripoit.

edit flag offensive delete publish link more

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Stats

Asked: 2015-03-07 21:43:15 +0100

Seen: 966 times

Last updated: Mar 18 '15

Related questions