Ask Your Question
1

Historie hodnocení předmětu v EDUXu

asked 2015-02-17 17:33:30 +0100

pohlondrej gravatar image

Zdravím,

nemá někdo tušení, zda je možné jako běžný uživatel z EDUXu (nebo odněkud jinud) vydolovat data o hodnocení v předmětech z předešlého zápisu ? Resp. jak zjistit u předmětu, který mám zapsaný podruhé, kolik bodů jsem získal v předminulém semestru ?

Díky za odpověď.

edit retag flag offensive close delete

1 Answer

Sort by » oldest newest most voted
5

answered 2015-02-17 17:43:33 +0100

Josef Kokeš gravatar image

Běžný uživatel určitě může vydolovat data o sobě. Data o ostatních studentech by nemělo jít získat, pokud to jde, je to chyba.

Zjistit se to dá v archívu EDUXu: https://edux.fit.cvut.cz/archive/

Vyberte si semestr, pak předmět, pak si v něm najděte svoje hodnocení. Např. https://edux.fit.cvut.cz/archive/B131/BI-UOS/classification/student/pohlond3/start (vaše výsledky z BI-UOS v loňském zimním semestru [B131]).

edit flag offensive delete publish link more

Comments

1

O existenci archívu jsem neměl tušení, děkuji za odpověď !

pohlondrej ( 2015-02-17 18:11:36 +0100 )edit

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
2 followers

Stats

Asked: 2015-02-17 17:33:30 +0100

Seen: 288 times

Last updated: Feb 17 '15