Ask Your Question
4

Twitter - Koho sledovat

asked 2014-12-11 12:27:22 +0100

Jan Rubín gravatar image

Ahoj,

začal jsem používat Twitter a měl bych otázku, jaké zajímavé lidi sledovat z FITu a okolí. Již sleduji např. matematiky, Miro Hrončoka, Dvořku apod. Je ještě někdo další, koho jsem nenašel a podílí se na této sociální síti? Rád bych měl nějaké zajímavé dění z fakulty a ČVUTu hned po ruce. :)

Díky.

edit retag flag offensive close delete

4 Answers

Sort by » oldest newest most voted
3

answered 2014-12-11 13:16:46 +0100

Zdeněk Kasner gravatar image

Právě díky Dvořce máme tenhle seznam studentů FITu. Tam najdeš snad téměř všechny studenty z FITu, co někdy něco napsali na Twitter.

Pak samozřejmě oficiální účty - @FIT_CTU, @CVUTPraha nebo @NTK_CZ a účty některých vyučujících, jako @KarelKlouda, @kalvotom, @PetrHodac, @guthondr, atd.

edit flag offensive delete publish link more

Comments

1

co musím udělat, abych byl na tomto listu ?

shejby ( 2014-12-11 22:50:32 +0100 )edit
1

@shejby: mal by si mat @FIT_CTU vo svojom BIO.

PeterBocan ( 2014-12-12 16:22:59 +0100 )edit
1

answered 2014-12-11 13:08:26 +0100

drozdajka gravatar image

Tu je list asi 100 fiťákov, ktorý spravuje správca fakultného twitter účtu: Fiťáci z ČVUT

edit flag offensive delete publish link more
1

answered 2014-12-11 15:32:06 +0100

Miro Hrončok gravatar image

A ještě existuje list Seznam vyučujících, zaměstnanců, předmětů a skupin FIT ČVUT. Já na něm nejsem ale, takže jistě není důležitý :D

edit flag offensive delete publish link more
0

answered 2014-12-11 23:20:18 +0100

Tomáš Kalvoda gravatar image

updated 2014-12-11 23:55:11 +0100

Miro Hrončok gravatar image

zB. @fitmarast

edit flag offensive delete publish link more

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
1 follower

Stats

Asked: 2014-12-11 12:27:22 +0100

Seen: 423 times

Last updated: Dec 11 '14