Ask Your Question
1

tělesná výchova - bojové sporty

asked 2016-04-04 21:03:42 +0100

anonymous user

Anonymous

Dobrý den, zajímalo by mě, jak je to na FITu s výukou bojových sportů v rámci tělocviku a jestli by mi případně někdo mohl doporučit nějaký, kde je kvalitní výuka a k něčemu to bude. Děkuji

edit retag flag offensive close delete

2 Answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-04-06 11:51:43 +0100

Petr Gondek gravatar image

Já chodím už 2. semestr na ninjutsu, taky s Pavlem. Je to super, ale učíme se tam, jak efektivně zabít člověka a trochu historie Japonska. Při použití venku musíš s citem.

Tohle bojové umění se s námi učí i holky a výhodou je, že to neni o síle, ale o technikách. Holčina o 2 hlavy menší než ty si tě přehodí přes záda a ani nemrkne.

Musíš si koupit zbraně, na začátku se domlouvá na 1-2:

  • Bo (tyč) 100,-
  • Boken (meč) 500,-
  • Tanto (nůž) 200,-
edit flag offensive delete publish link more
1

answered 2016-04-05 19:17:52 +0100

Jan Rubín gravatar image

updated 2016-04-05 19:20:28 +0100

Z vlastní zkušenosti můžu doporučit výuku (kurz) Sebeobrany. Pavel Slavík je opravdu profesionál a naučí tě hodně - jen stručně: chvaty, údery, fyzická i psychická vytrvalost. Úplně nejužitečnější jsou modelové situace, které se dělají každý trénink.

Nevím, jestli to je to, na co ses přesně ptal, ale na tomhle kurzu se naučíš bojových sportů hned několik - od každého to, co se ti nejvíc může hodit (a doufej, že nebude nikdy potřeba). S ostatními bojovými uměními nebo sporty z útvs nemám zkušenosti.

edit flag offensive delete publish link more

Comments

Urcite take doporucuji Pavla Slavika.

vilestra ( 2016-04-06 11:28:08 +0100 )edit

Tohle zní jako to, co by se mi líbilo. Chodil jsem před lety na taekwon-do a za rok jsem se v podstatě naučil akorát ,,sabom nim ke kyonge" a už bych nic podobného absolvovat nechtěl. Díky všem za informace.

tice ( 2016-04-06 17:41:00 +0100 )edit

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Stats

Asked: 2016-04-04 21:03:42 +0100

Seen: 344 times

Last updated: Apr 06