Ask Your Question

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

posted 2016-09-09 14:12:57 +0100

Následující platí pro ČVUT FIT, na jiných školách to může být a často bývá jinak.

Formálně: Pro studenty v prvním semestru*) účast na přednáškách i cvičeních povinná.

Realisticky: Nevím o žádné přednášce, na které se přítomnost kontroluje. Na cvičeních některých předmětů se docházka kontroluje a na části z nich je účast jednou z podmínek zápočtu. Nenapadá mě žádné cvičení, kde by nebyla povolena nějaká malá absence a/nebo se trvalo na omluvě. Omluva má smysl, pokud plánujete absenci v době testu (což by mohlo na konci října být například v BI-PS1), ale v tu chvíli to stejně musí být uznatelná absence (nemoc, účast na akademicky relevantní soutěži...). Ale i když neomluvíte, tak se nic neděje, jen ztratíte body za ten test.

*) možná ročníku? nedaří se mi teď najít zdroj

Následující platí pro ČVUT FIT, na jiných školách to může být a často bývá jinak.

Formálně: Pro studenty v prvním semestru*) účast na přednáškách i cvičeních povinná.

Realisticky: Nevím o žádné přednášce, na které se přítomnost kontroluje. Na cvičeních některých předmětů se docházka kontroluje a na části z nich je účast jednou z podmínek zápočtu. Nenapadá mě žádné cvičení, kde by nebyla povolena nějaká malá absence a/nebo se trvalo na omluvě. Omluva má smysl, pokud plánujete absenci v době testu (což by mohlo na konci října být například v BI-PS1), ale v tu chvíli to stejně musí být uznatelná absence (nemoc, účast na akademicky relevantní soutěži...). Ale i když neomluvíte, tak se nic neděje, jen ztratíte body za ten test.

Realisticky 2: Neúčast pro vás může a nemusí znamenat problém z hlediska pochopení látky. Záleží na předmětu a na vaší orientaci v něm. Je klidně možné, že po dvou týdnech zjistíte, že vám přednášky a/nebo cvičení nepřináší tolik, aby stálo za to na ně chodit (může to nastat jak v případě, kdy látku dáváte levou zadní, tak v případě, že jí nerozumíte vůbec, a klidně i v jakékoli poloze mezi těmito extrémy). Takových studentů, kteří přestanou chodit, je každý rok mnoho, nemusíte se bát, že byste byl výjimka. Ale ta nepřítomnost vám může ztížit porozumění látce, která teprve přijde - zejména matematiky tím bývají dost typické.

*) možná Možná ročníku? Vím, že na to byl nějaký příkaz děkana (rektora?), ale nedaří se mi teď najít zdroj

zdroj.

Následující platí pro ČVUT FIT, na jiných školách to může být a často bývá jinak.

Formálně: Pro studenty v prvním semestru*) účast na přednáškách i cvičeních povinná.

Realisticky: Nevím o žádné přednášce, na které se přítomnost kontroluje. Na cvičeních některých předmětů se docházka kontroluje a na části z nich je účast jednou z podmínek zápočtu. Nenapadá mě žádné cvičení, kde by nebyla povolena nějaká malá absence a/nebo se trvalo na omluvě. Omluva má smysl, pokud plánujete absenci v době testu (což by mohlo na konci října být například v BI-PS1), ale v tu chvíli to stejně musí být uznatelná absence (nemoc, účast na akademicky relevantní soutěži...). Ale i když neomluvíte, tak se nic neděje, jen ztratíte body za ten test.

Realisticky 2: Neúčast pro vás může a nemusí znamenat problém z hlediska pochopení látky. Záleží na předmětu a na vaší orientaci v něm. Je klidně možné, že po dvou týdnech zjistíte, že vám přednášky a/nebo cvičení nepřináší tolik, aby stálo za to na ně chodit (může to nastat jak v případě, kdy látku dáváte levou zadní, tak v případě, že jí nerozumíte vůbec, a klidně i v jakékoli poloze mezi těmito extrémy). Takových studentů, kteří přestanou chodit, je každý rok mnoho, nemusíte se bát, že byste byl výjimka. Ale ta nepřítomnost vám může ztížit porozumění látce, která teprve přijde - zejména matematiky tím bývají dost typické.

Doplnění látky: To je na vás. Nikdo vám nebude dělat náhradní přednášky, očekává se, že si látku dostudujete sám (nebo vsadíte na to, že ji nebudete potřebovat). Ale není obvykle žádný zásadní problém, když si nastudujete materiály a když zjistíte, že něčemu nerozumíte, požádáte vyučujícího o konzultaci. Od toho konzultace jsou (ostatně, od toho jsou na škole i vyučující, kdyby šlo jen o přednášení a o kontroly testů, tak to lépe zvládne video a testovací aplikace).

*) Možná ročníku? Vím, že na to byl nějaký příkaz děkana (rektora?), ale nedaří se mi teď najít zdroj.

Následující platí pro ČVUT FIT, na jiných školách to může být a často bývá jinak.

Formálně: Pro studenty v prvním semestru*) je účast na přednáškách i cvičeních povinná.

Realisticky: Nevím o žádné přednášce, na které se přítomnost kontroluje. Na cvičeních některých předmětů se docházka kontroluje a na části z nich je účast dokonce jednou z podmínek zápočtu. Nenapadá mě však žádné cvičení, kde by nebyla povolena nějaká malá absence a/nebo se trvalo na omluvě. Omluva je celkem bezvýznamná, smysl, smysl jen, pokud plánujete absenci v době testu (což by mohlo na konci října být například v BI-PS1), ale v tu chvíli to stejně musí být uznatelná absence (nemoc, účast na akademicky relevantní soutěži...). Ale i když se na test neomluvíte, tak se nic neděje, jen ztratíte body za ten test.

Realisticky 2: Neúčast pro vás může a nemusí znamenat problém z hlediska pochopení látky. Záleží na předmětu a na vaší orientaci v něm. Je klidně možné, že po dvou týdnech zjistíte, že vám přednášky a/nebo cvičení nepřináší tolik, aby stálo za to na ně chodit (může to nastat jak v případě, kdy látku dáváte levou zadní, tak v případě, že jí nerozumíte vůbec, a klidně i v jakékoli poloze mezi těmito extrémy). Takových studentů, kteří přestanou chodit, je každý rok mnoho, nemusíte se bát, že byste byl výjimka. Ale ta nepřítomnost vám může ztížit porozumění látce, která teprve přijde - zejména matematiky tím bývají dost typické.

Doplnění látky: To je na vás. Nikdo vám nebude dělat náhradní přednášky, očekává se, že si látku dostudujete sám (nebo vsadíte na to, že ji nebudete potřebovat). Ale není obvykle žádný zásadní problém, když si nastudujete materiály a když pak zjistíte, že něčemu nerozumíte, požádáte vyučujícího o konzultaci. Od toho konzultace jsou (ostatně, od toho jsou na škole i vyučující, kdyby šlo jen o přednášení a o kontroly testů, tak to lépe zvládne video a testovací aplikace).

*) Možná ročníku? Vím, že na to byl nějaký příkaz děkana (rektora?), ale nedaří se mi teď najít zdroj.