Ask Your Question

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

posted 2016-06-09 23:28:31 +0100

Samozřejmě, že to jde. Kód máš třeba zde. Pokud se jedná o koncovou rekurzi, není dokonce ani potřeba zásobník. Tady je když tak postup, jak to obecně převádět ;-).

Samozřejmě, že to jde. Kód máš třeba zde. Pokud se jedná o koncovou rekurzi, není dokonce ani potřeba zásobník. Tady je když tak postup, jak to obecně převádět ;-).