Ask Your Question

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

posted 2015-01-23 20:16:51 +0100

Nedokončené studium je obecně možné opakovat libovolně mnohokrát, po prvních čtyřech letech ovšem jen pokud vám vystačí peníze (protože pak už si studium platíte, a nejsou to zrovna drobné). Některé školy teoreticky mohou mít omezující podmínky v rámci přijímacího řízení, ale nikdy jsem to nikde neviděl.

Nedokončené studium je obecně možné opakovat libovolně mnohokrát, po prvních čtyřech letech ovšem jen pokud vám vystačí peníze (protože pak už si studium platíte, a nejsou to zrovna drobné). Některé školy teoreticky mohou mít omezující podmínky v rámci přijímacího řízení, ale nikdy jsem to nikde neviděl.

Ale samozřejmě pokaždé procházíte přijímacím řízením a musíte v něm uspět. Přitom při druhém a dalším pokusu už patrně nepůjde uplatnit přijetí na základě minulých výsledků (u nás tedy vysoký výsledek ze SCIO nebo z maturity). Ale mezi námi, kdo jednou na VŠ studoval, už by neměl mít problém udělat příslušné přijímačky na 100% výsledek, takže by přijat být měl.